Tuntinetti käyttöohjeet : Yleiskatsaus

Tällä sivustolla käydään pääpiirteittäin läpi kaikki Tuntinetin ominaisuudet ja toiminnot. Kunkin osa-alueen kohdalta löydät myös linkit niitä koskeviin demovideoihin ja käyttöohjeisiin.


Mikä on Tuntinetti?


Tuntinetti on työajanseurantajärjestelmä, joka tarjoaa kattavan ratkaisun yritysten tarpeisiin. Kyseessä on Tustor International Oy:n brändi, joka perustettiin vuonna 2002 ja on 100% suomalaisessa omistuksessa.

 • Tarjoaa monia yritykselle tarpeellisia työkaluja samassa paketissa.
 • Ohjelma seuraa työaikaa ja käyttää järjestelmään kirjattuja työtunteja palkan ja laskujen laskemiseen.
 • Oleellisena ominaisuutena työehtosopimusten tulkinta, jota voidaan hyödyntää palkanmaksussa sekä laskutuksessa.
 • Sisältää myös työvuorosuunnitteluun, rekrytointiin, henkilöstöhallintaan (HRIS), asiakkuuksien hallintaan (CRM) sekä liikkuvan työn toiminnanohjaukseen (ERP) liittyviä toimintoja. 
 • Kotimaisena tuotteena sisältää myös suomenkielisen käyttöohjeistuksen sekä asiakaspalvelun puhelimen ja sähköpostin välityksellä.


Tuntinetti on suunniteltu erityisesti Henkilöstöpalveluyritysten lähtökohdista käsinYleisiä yrittäjyyden ohjeita ja vinkkejä tehokkaan toiminnan takaamiseen.

 Miksi Tuntinetti on hyvä valinta?


 • Tuntinetin avulla pystytte helposti ja luotettavasti hallinnoimaan henkilöstöprosesseja yhdellä ohjelmistolla.
 • Tuntinetti vähentää manuaalisen työn tarvetta hoitamalla useita prosesseja lahes automaattisesti. Sinun ei siis enää tarvitse viettää tuntikausia työvuorolistojen ja palkanlaskennan parissa.
 • Tuntinettiin voidaan valita halutut moduulit; työsuhdehallinta, lomahallinta, lomalaskenta, työvuorosuunnittelu, laskutusraportit ja työn hinnoittelu, työajanseuranta, rekrytointi, palkanmuodostus ja TES-tulkinta -ominaisuudet sekä monipuoliset raportointiominaisuudet.
 • Säästät ajan myötä myös yrityksesi kustannuksissa. Eräs yritys saavutti 96 000 euron vuotuiset säästöt kun kalliit, turhaksi jääneet ohjelmat voitiin jättää pois.
 • Vähemmän virheitä raporteissa ja työvuorosuunnitelmissa.
 • Myös yrityksen työntekijät pystyvät järjestelmästä seuraamaan omia työtuntejaan, ylitöitään, kulukorvauksiaan sekä palkkaansa.
 • Useita toimintoja keskitetty samaan järjestelmään. Ei enää tiedonsiirtoja usean eri ohjelman välillä.
 • Helppo raportointi, ohjelmasta saa tietoja kätevästi ulos excel -taulukkoina ja pdf -tiedostoina.
 • Ylläpidämme työaikalain lisäksi yli 300 suomalaista TES:a, ja lisäämme uuden yleissitovan TES:n veloituksetta, jollei sitä meiltä vielä löydy.
 • Tuntinetin TES-tulkinta on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2009 ja järjestelmän toiminnallisuutta on laajennettu siitä lähtien. Olemme sitoutuneet järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen, jotta ohjelmiston käyttömukavuus yhdessä sen ominaisuuksien kanssa virtaviivaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Kehityssuunta perustuu asiakkailta saatuun palautteeseen, viranomaisvaatimuksiin sekä yhdessä käyttettävyysasiantuntijoiden kanssa tehtäviin tutkimuksiin. Tarvittaessa asiakkaat voivat teettää räätälöityjä muutoksia erikseen pyydettävän kustannus- ja aikatauluarvion pohjalta.

Lue lisää ohjelman hyödyistä Tuntinetin sivuilta.

Selkeä hinnoittelu

 • Asiakas maksaa vain käytöstä. Jos olet esimerkiksi aktivoinut kymmenen ominaisuutta, mutta käytät niistä vain kahta, maksat vain näistä kahdesta.

 • Ilmainen ja helppo käyttöönotto.

Tarkka hinnasto löytyy Tuntinetin verkkosivuilta.
Työajan seuranta


Tuntinetissä työajan seuranta on vaivatonta ja yksinkertaista. Ohjelma mahdollistaa työtuntien, kulujen sekä sairaslomien syöttämisen suoraan järjestelmän tietoihin. Pystyt tekemään Tuntinetistä juuri yrityksellesi sopivan työajanseurantaratkaisun.

Tuntikirjaus -demovideo

Tuntikirjaus -käyttöohjesivustoNettikäyttöliittymä

Tuntinetin käyttö selaimella on helppoa ja mukautuu käyttäjän toiveiden mukaan. Tuntinetin käyttöön internet-selaimella riittää tavallinen PC, jossa on internet-yhteys.

Työnantajan lisäksi myös työntekijöillä voi luoda omat tilit, jonne he voivat kirjata työtunteja ja tarkastella työvuoroja.

Tuntikirjaus -demovideo

Tuntikirjaus ja sisäänkirjautuminen -käyttöohjesivusto


Mobiilikäyttöliittymä

Nettikäyttöliittymän lisäksi Tuntinettiä voi käyttää usealla eri alustalla ja näin saat räätälöityä siitä omaan yritykseesi sopivan. Esimerkkejä eri käyttötavoista löytyy tuntinetin verkkosivuilta


Kellokorttilaitteet

Kellokorttilaite on helppokäyttöinen lisäratkaisu työajanseurantaan. Se merkitsee saapumis- ja lähtöajat suoraan Tuntinetti-järjestelmään.

Voit tutustua työajanseurannan ratkaisuihin oman yrityksesi tarpeisiin täällä: Leimauslaite.fi - Työajanseurantaa helposti


Kustannus- ja kululajit

Tuntilaskutuksen lisäksi palveluihin kuuluvat luonnollisesti myös erilaisten kulujen ja kustannusten kirjaaminen, jotka voidaan ohjelman kautta ottaa huomioon palkanmaksussa ja laskuttamisessa.

Kulukirjaus -demovideo

Tuntikirjaus -käyttöohjesivusto

 
Työajan hyväksyntä


Työaikaraporteista voit seurata työntekijöiden työtunteja ja muodostaa niiden pohjalta erilaisia raportteja, hyväksyä kirjatut tunnit sekä tehdä niihin tarvittavat muutokset. Tuntiraportteja hyväksymällä saat estettyä niiden muuttamisen palkanmaksun tai laskuttamisen jälkeen.

Työaikaraportit -demovideo

Työaikaraportit ja ylityöt - käyttöohjesivusto


Laskutusraporttien tarkistus ja asiakashyväksynnät

Tuntinetin avulla voit muodostaa laskutusraportteja valitsemasi aikavälin ja asiakkaiden perusteella. Raporteihin merkitään asiakkaalle suoritetut työtunnit sekä niille asetettu hinta. Näin pysyt helposti selvillä kullekin asiakkaalle tehdyistä töistä, ja saat napin painalluksella siirrettyä tiedot laskutukseen. Työnantaja voi hyväksyä työntekijöiden tekemät tunnit ja hyväksyttää raportin vielä asiakkaalla ennen laskuttamista.

Asiakasraportit -demovideo

Laskutusraportit asiakkaittain -käyttöohjesivusto


TES-tulkinnat

Ohjelma tekee tunneista automaattisesti työehtosopimusten mukaiset tulkinnat palkanmaksua ja laskutusta varten. Tulkinnan käytänteet voidaan tehdä työntekijäkohtaisesti sekä yrityksen käytänteiden mukaisesti. Automaattinen TES -tulkinta tuo mukanaan monia hyötyjä.

Työehtosopimukset - käyttöohjesivusto


Työaikaraporttien tarkistus

Raportteja voi tarkastella myös työntekijöittäin palkanlaskennan työaikaraporteista. Näiltä raporteilta näet työntekijöille kirjatut tunnit, niiden hinnat ja työstä aiheutuneet kulut. Raportteja on mahdollista vielä muuttaa manuaalisesti esimerkiksi lisäämällä puuttuva leima tai ylityömääräys.

Tuntien hyväksyminen -demovideo

Työaika- ja ylityöerittelyiden hyväksyminen - käyttöohjesivustoLomakalenteri

Tuntinetissä voit suunnitella lomapäivämäärät sekä tarkastella työntekijöidesi lomia kätevästi kalenterinäkymässä. Vastaavasti työntekijät pystyvät kalenterin avulla suunnittelemaan omia lomiaan.

Lomakalenteri -demovideo

Lomakalenteri -käyttöohjesivusto


Sairauslomaraportit

Myös sairauslomien suunnittelu ja tarkastelu onnistuu helposti erilliseltä välilehdeltä.

Sairausloma -demovideo

Sairauslomien hallinta -käyttöohjesivusto

 
Tuntiperusteinen laskutus


Tuntinetin kautta voit luoda asiakkaille ja työntekijöille yksilöllisen hinnaston, jonka perusteella tehdyt työt voidaan siirtää suoraan laskutukseen.


Verkkolaskutus

Tuntinettiin kirjatut tiedot voi hyväksymisen jälkeen siirtää Verkkolaskut -palveluun, joka helpottaa laskujen lähettämistä ja vähentää virheiden todennäköisyyttä.

Verkkolaskutus -demovideo

Siirto ulkoiseen laskutukseen -käyttöohjesivusto


Kannattavuusraportit

Laskutusraporteista voi myös ladattua jakaumaraportit sekä valmiit kannattavuuslaskelmat.

Asiakasraportit -demovideo

Laskutusraportit asiakkaittain -käyttöohjesivusto
Työvuorosuunnittelu


Tuntinetin työvuorosuunnittelu tarjoaa tehokkaan ratkaisun perinteisten excel -taulukoiden tilalle. Vuorosuunnittelu onnistuu kustannustehokkaasti ja ottaa huomioon työntekijöiden toiveet.

Työvuorosuunnittelu -demovideo

Työvuorosuunnittelu ja ajanvaraus - käyttöohjesivusto

Miehityssuunnitelmat

Työvuorosuunnittelu onnistuu helposti omaksuttavan näkymän kautta, jota saat muokattua haluamasi aikavälin, työntekijöiden sekä työkohteiden mukaan.

Työvuorosuunnittelu -demovideo

Suunnittelunäkymä -käyttöohjesivusto


Ajanvarauskalenteri

Tuntinetin itsepalvelu-ajanvarauskalenteri voidaan liittää osaksi yrityksenne kotisivuja. Ajanvarauskalenterista asiakas voi valita sopivaksi katsomallanne tarkkuudella haluamansa palvelun, ajankohdan sekä työntekijän. Jokaisella työntekijällä on oma kalenterinsa, ja ohjelma ottaa myös huomioon työntekijän osaamisen, työvuorot, tehdyt varaukset, lomat sekä muut poissaolot. Itsepalveluajanvaraus vähentää manuaalisen tilaustenkäsittelyn tarvetta, ja asiakkaita on mahdollista veloittaa heti tilauksen yhteydessä.

Itsepalveluajanvaraus -demovideo

Ajanvaraustoiminto -käyttöohjesivusto


Työvuorotoiveet

Työvuorosuunnittelussa voi käyttää apuna työntekijöiden vuorotoiveita. Kukin työntekijä voi merkitä kalenterinäkymään toivomansa vuorojen ajankohdan, ja päivät jolloin he eivät pysty työskentelemään. Tämä helpottaa työvuorosuunnittelijan työtä ja vähentää ylimääräistä työntekijöiden perään soittamista.

Työvuorosuunnittelu -demovideo

Suunnittelunäkymä -käyttöohjesivusto


Työvuorohuutokauppa

Tuntinetti mahdollistaa myös työvuorojen huutokauppaamisen, jossa vuoroja tarjotaan usealle eri työntekijälle tekstiviesin tai sähköpostin välityksellä. Huutokaupassa voi myös valikoida työntekijöitä tehtävän edellyttämien taitojen perusteella.

Työvuorohuutokauppa -demovideo

Työvuorohuutokauppa -käyttöohjesivusto


Työvuorojen tasaaminen ja optimointi

Työvuoroautomaatin avulla pystyt jakamaan avoimet työvuorot suoraan sopiville työntekijöille työehtosopimuksen, työtehtävän, sekä työntekijän toiveet huomioiden.

Työvuorosuunnittelu -demovideo

Suunnittelunäkymä -käyttöohjesivusto
Palkanmaksu


Tuntinetin kautta voit suoraan maksaa työntekijöille kirjattujen tuntien ja käytössä olevan työehtosopimuksen mukaisen palkan. Näin vältyt itse turhalta laskemiselta ja pystyt hallinoimaan kaikkien työntekijöiden palkka-asioita samasta paikasta.

Palkan laskeminen -demovideo

Palkanlaskenta ja vuosilomat - käyttöohjesivusto


Palkan maksaminen

Tuntinetin palkanlaskenta-sivulta pystyt luomaan kullekin työntekijälle palkkalaskelman valitsemaltasi aikaväliltä. Tiedot voi siirtää Tuntinetistä suoraan maksuohjelmaan, ja näin vältyt turhalta paperityöltä sekä virheiltä.

Palkan laskeminen -demovideo

Palkkalaskelmat -käyttöohjesivustoPalkka-automaatio

Ohjelma laskee työntekijöiden palkan ottaen huomioon työehtosopimuksen, työsopimuksen, ylityöt, sekä ennakkopidätykset, vakuutukset yms. Kaikki löytyvät eriteltynä pakkalaskelmasta, eikä manuaaliselle tietojen syöttämiselle ole tarvetta.

Palkan laskeminen -demovideo

Palkkalaskelmat -käyttöohjesivusto


Palkkakuittien toimittaminen (sähköposti, iposti, nettipalkka)

Valmiin palkkalaskennan voi lähettää työntekijälle napin painalluksella.

Palkan laskeminen -demovideo

Palkkalaskelmat -käyttöohjesivustoKausi-ilmoitukset viranomaisille

Myös viranomaisille toimitettavat kausi-ilmoitukset saa kätevästi muodostettua Tuntinetin kautta. Sinun tarvitsee taas vain valita valikoista haluamasi aikaväli ja työntekijä, jonka jälkeen tuntinetti hoitaa työn puolestasi. Saat luotua esimerkiksi kuukausiveroilmoituksen suoraan ohjelman tietojen pohjalta.

Palkanlaskennan kausiraportit ja palkkalistat -demovideo

Kausiraportit, palkkakortit, palkkalistat -käyttöohjesivusto
Henkilöstöhallinto


Tuntinetin kautta voit hallita työhakemuksia ja -sopimuksia keskitetysti yhdestä paikasta. Työntekijöiden tiedot löytyvät muutamalla klikkauksella järjestelmän tiedoista, ja heille kirjattujen taitojen perusteella löydät nopeasti kuhunkin työtehtävään oikean henkilön.

Käyttäjätilien hallinta -demovideo

Käyttäjäasetukset ja työsuhteet -käyttöohjesivusto


Verkkohakemukset

Työhakemusten läpikäynti on helppoa erilaisten haku- ja muokkaustapojen avulla. Yhteydenpito hakijoihin onnistuu sähköpostitoiminnon avulla, ja voit lähettää viestejä useille hakijoille samanaikaisesti. Rekrytointijärjestelmä mahdollistaa hakemusten vastaanottamisen lisäksi myös työpaikkailmoitusten laatimisen.

Työhakemusten vastaanotto -demovideo

Työhakemukset -käyttöohjesivusto


Hakemusten läpikäynti sanahakujen avulla

Hakemuksia voi seuloa tekemällä omia sanahakuja. Käytössä on myös suodatusvaihtoehtoja, joiden avulla voit etsiä pätevimmät hakijat esimerkiksi kieli- tai IT-taitojen perusteella. Vastaavasti työtehtäville voidaan asettaa halutut taitovaatimuksen, ja näin työvuorosuunnittelija löytää kuhunkin tehtävään pätevän työntekijän.

Työhakemusten vastaanotto -demovideo

Työhakemukset -käyttöohjesivusto


Rekrytointi ja työpaikkailmoitukset

Tuntinetti mahdollistaa työpaikkailmoitusten luomisen ja julkaisemisen Suomen suurimmilla työnhakufoorumeilla. Näin saat hoidettua kaikki työnhakuun liittyvät toiminnot samasta paikasta.

Työpaikkailmoitusten julkaiseminen -demovideo

Työpaikkailmoitukset -käyttöohjesivusto


Osaamisen / taitovaatimusten seuranta

Työnhaussa voit myös käyttää suodatustoimintoja taidoiltaan sopivien työnhakijoiden etsimisessä. Vastaavasti työtehtäville voidaan asettaa halutut taitovaatimuksen, ja näin työvuorosuunnittelija löytää kuhunkin tehtävään pätevän työntekijän.

Käyttäjätilien hallinta -demovideo

Työntekijät -käyttöohjesivustoPätevyyden hallinta

Työntekijöille kirjattujen taitojen avulla pystyt paremmin kehittämään henkilöstöresursseja ja pysyt perillä työntekijöidesi osaamistasosta.

Käyttäjätilien hallinta -demovideo

Työntekijät -käyttöohjesivusto


Työsopimusten hallinta

Järjestelmään kirjattuja työsopimuksia voi käyttää suoraan työvuorosuunnittelussa ja työntekijöiden hinnoittelussa.

Tyosopimusehdot -demovideo

Työntekijät -käyttöohjesivusto
Asiakassuhteiden hallinta / CRM


Tuntinetin kautta pystyt selaamaan kaikkia yrityksesi asiakkaita ja näiden tietoja. Jokaiselle asiakkalle voi luoda yksilöidyn profiilin ja näille saa myös asetettua erilliset hinnastot.

Asiakkuudet -demovideo

CRM - käyttöohjesivusto


Asiakastiedot, käyttäjätiedot

Erilaisilla asetuksilla ja valikoilla pystyt luomaan jokaiselle asiakkaalle kattavan profiilin, jota voit hyödyntää muissa ohjelman toiminnoissa.

Asiakkuudet -demovideo

Asiakkuudet -käyttöohjesivusto


Asiakkaan yhteystietojen hallinta

Asiakkaiden yhteystiedot ja yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät kätevästi samasta paikasta. Kattavat hakutoiminnot mahdollistavat asiakkaiden hakemisen ilman aikaa vievää selaamista.

Asiakkuudet -demovideo

Asiakkuudet -käyttöohjesivustoHinnastot

Jokaiselle asiakkaalle voi luoda yksilöllisen hinnaston, jonka tietoja on mahdollista käyttää myöhemmin asiakkaan laskuttamisessa.

Laskutus ja hinnoittelu -demovideo

Laskutus ja hinnoittelu -käyttöohjesivusto


Muistiinpanot

Asiakaskohtaistet muistiinpanojen avulla pystyt kirjaamaan ylös myös ohjelman valikoimasta puuttuvat asiakastiedot.

Asiakkuudet -demovideo

Asiakkuudet - käyttöohjesivusto


Asiakaskohtaisten dokumenttien arkisto

Asiakkaiden tietoihin voi myös lisätä liitetiedostoja.

Asiakkaan lisätiedot -demovideo

CRM>Lisätiedot -käyttöohjesivusto


Toimenpidemuistutukset

Asiakastiedoista löytyy myös mahdollisuus toimenpidepyyntöihin. Asettamalla näille muistutuksia sinun ei tarvitse käydä jatkuvasti etsimässä uusia tapahtumailmoituksia asiakkaidesi profiileista.

Asiakkaan lisätiedot -demovideo

CRM>Lisätiedot -käyttöohjesivustoMyynnin suunnittelu

Voit lisätä asiakkaille yhteyshenkilöitä, joita voit käyttää myynnin suunnittelun apuna.

Asiakkaan yhteyshenkilöt -demovideo

CRM>Yhteyshenkilöt -käyttöohjesivusto


Myynnin tapahtumakalenteri

Myynnin seuraaminen onnistuu helposti asiakastiedoista haluamasi aikavälin perusteella. Voit esimerkiksi tarkastella viime kuussa tehtyjä myyntitapahtumia.

Asiakkaan lisätiedot -demovideo

CRM>Lisätiedot -käyttöohjesivusto
Järjestelmäintegraatiot


Tuntinetissä on valmiina vakiomuotoisia rajapintoja, joilla raportit on siirrettävissä useimpiin järjestelmiin (valmiiksi tuettuja ohjelmistoja mm. Fully Integrated Payroll (FIP), Sonet, Asteri Laskutus, SAP, Visma Nova, Valttikortti, Anders Manager, Tikon, Talenom, Netvisor, Lemonsoft, Asteri Palkanlaskenta, Heeros, ProCountor Palkanlaskenta, Palveluseteli, Parasta Palvelua, Heeros Venda, ProCountor Laskutus, Fivaldi Laskutus, Fivaldi Palkanlaskenta, EmCe Palkanlaskenta, Isolta Archimedes, Econet Pro sekä Finvoice-yhteensopivat järjestelmät). Jos tarvitsette rajapintaa omaan taloushallinnon ohjelmistoonne, ottakaa yhteys Tuntinetin asiakaspalveluun.
Ohjeistus


Jos kaipaat ohjeistusta Tuntinetin käyttämiseen, jokaiselta ohjelman välilehdeltä löytyy käyttöohjevideo kyseisen sivun toiminnoista. Ohjevideo löytyy sivun ylälaidan "Katso demo" -linkin takaa. Myös Pikaohje voi auttaa pääsemään alkuun Tuntinetin käytössä.

Lisäksi Ohjeet-välilehdeltä löytyvät selvitykset yleisimpiin ongelmiin, sekä ohjeet yhteydenottoon ongelmatilanteissa. Ohjeita on myös mahdollista tulostaa.


"Perusasetukset > Mitä uutta tuntinetissä" välilehdeltä löydät Tuntinettiin tulleet uudistukset. Tiedot päivittyvät joka kuukausi, ja tarkennuksia niihin voi pyytää asiakaspalvelusta.


Muihin työajanseurannan tai palkanlaskennan ongelmiin ratkaisuja tarjoaa Palkkanetti.