Etusivu > Hinnasto

Valitse haluamasi kokonaisuus vapaasti

Tuntinetti on turvallinen kotimainen tuote! Voit valita haluamasi kokonaisuuden vapaasti seuraavasta ominaisuusluettelosta. Maksat kuitenkin vain yhden euron kalenterikuukaudessa per käytetty ominaisuus per työntekijä.

Pakettipiirteet Hinta työntekijää kohti Valitse Valittujen toimintojen hinta

Työajanseurantaominaisuudet

Työehtosopimusten tulkinnat 1,1044 € / kk
Lomakalenteri 1,1044 € / kk
Kirjausten hyväksyminen 1,1044 € / kk
Työaikapankki 1,1044 € / kk
Mobiilikäyttöliittymä 1,1044 € / kk
Liikkuvan työn toiminnanohjauksen mobiilisovellus 1,1044 € / kk
Rakennusalan tiedonantovelvollisuus 1,1044 € / kk
Näytä raporteilla GPS-sijaintitiedot mobiilikellokortin leimauksista 1,1044 € / kk

Palkanlaskentaominaisuudet

One-click palkanlaskenta Tuntinetin sisällä 1,1044 € / kk
Palkkojen sähköinen maksutiedosto (SEPA-tiedosto) 1,1044 € / kk
Palkkatapahtumien kirjanpitoviennit sähköisessä muodossa 1,1044 € / kk
TES-tulkitun työaika-aineiston siirto ulkoiseen palkanlaskentaan 1,1044 € / kk
Esitäytetyt palkkatodistukset* 1,1044 € / kk
Vuosilomien ansainnan automaattinen laskenta* 1,1044 € / kk
Vuosilomien ansainnan juokseva arvio 1,1044 € / kk
Loppupalkan ja vuosilomien maksumääräysten laskennan automatisointi 1,1044 € / kk

Työvuorosuunnitteluominaisuudet

Työvuorojen suunnittelu ja hallinta 1,1044 € / kk
Avoimien sijaisvuorojen ym. huutokauppa myös teksti- ja sähköpostiviestitse* 1,1044 € / kk
Työvuoroautomaatti vuorojen jakamiseen 1,1044 € / kk

Laskunmuodostusominaisuudet

Työkohde- ja asiakaskohtaiset laskutusraportit ja hinnoittelu 1,1044 € / kk
Kannattavuusraportit 1,1044 € / kk
Aineistosiirto ulkoiseen laskutukseen 1,1044 € / kk
Palvelusetelien omavastuuosuuden huomiointi laskutuksessa 1,1044 € / kk

Rekrytointiratkaisu

Esitäytetyt työsopimukset 1,1044 € / kk
Rekrytointijärjestelmä 1,1044 € / kk
Työpaikkailmoitukset omalla kotisivulla 1,1044 € / kk
Työpaikkailmoitusten julkaisu MOL:iin 1,1044 € / kk

Muut lisäominaisuudet

Käyttövaltuustoiminnot 1,1044 € / kk
Muistutustoiminnot 1,1044 € / kk
Matkalaskujen kirjaaminen 1,1044 € / kk
Räätälöity kirjausnäkymä 1,1044 € / kk
Asiakkuuksien hallinta (CRM) 1,1044 € / kk
PSOP-SOTE-integraatio sähköisen ilmoituksen tekemiseksi 1,1044 € / kk
Palse-SOTE-integraatio sähköisen ilmoituksen tekemiseksi 1,1044 € / kk
Vaana-SOTE-integraatio sähköisen ilmoituksen tekemiseksi 1,1044 € / kk
Valitsemiesi Tuntinetti ominaisuuksien hinta yhteensä:

Huom! Tuntinetin hinnassa ei ole kiinteää kuukausiveloitusta tai käyttöönottomaksua, maksat vain käytön mukaan.

Hinnat korottuvat vuosittain elinkustannusindeksi lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä (+2%) mukaisesti (hinta ei kuitenkaan alene eli hinnanmuutos aina vähintään 0%). Hinnat tarkistetaan kalenterivuosittain tammikuun indeksin mukaan. Tästä poikkeavista hinnankorotuksista ilmoitetaan 3 kk etukäteen.
0 € / kk per työntekijä
Kokeile ilmaiseksi
Hintaan sisältyvä palvelutaso (Service Level Agreement, SLA-perustaso):
Palveluaika (P1) asiakastukiNormaali työaika, klo 8:00 – 16:00 arkisin
Käytettävyys (K0)Best effort: huoltokatkot pyritään ajoittamaan aamuyöhön max 15min kerrallaan
Tavoitettavuus (T1) asiakastukiPuhelut 80% alle 2min, sähköpostit 80% alle 4h (palveluaika P1)
Reagointiaika (V1) asiakastuki4h-48h arkisin kiireellisyyden mukaan
Ratkaisukyky (R2) asiakastuki70% tukitapauksista ratkeaa pyynnön vastaanottaneella tukitasolla
Ratkaisuaika (V2) asiakastukialkaen 24h arkisin kiireellisyyden mukaan
Palvelutasojen laajentamisesta voidaan sopia erikseen erillisestä tarjouspyynnöstä.

Säästöä joka tunti

Paljonko maksaa yksi laskuttamaton tunti kuukaudessa? Sillä hinnalla saat ostettua työntekijöillesi Tuntinetin ja varmistat, että kaikki tunnit tulevat laskutettua oikein.

Ennakkomaksuilla säästöjä

Olemme päätyneet siihen, että Tuntinetin veloitus tapahtuu ennakkomaksuilla. Tästä on teille, hyvät asiakkaamme kolme kustannusetua:

  • Maksat vain käyttämistäsi ominaisuuksista
  • Säästöä syntyy rahoitus- ja reskontrakuluissa
  • Tuntinetti maksaa vaivan

Maksat vain käyttämistäsi ominaisuuksista

Koeajan jälkeen palvelun käyttö maksetaan maksamalla ennakkoon. Tuntinetti veloittaa palvelumaksuja vain toteutuneen käytön mukaan, ei esim. silloin kun aktivoitua ominaisuutta ei lainkaan käytetä.

Maksullisten ominaisuuksien veloitusperusteena on niiden käyttäjien tai työntekijöiden lukumäärä, joille kyseiset ominaisuudet on asetettu käyttöön ja joiden osalta toimintoa on kalenterikuukauden aikana käytetty. Jokaisen lisäominaisuuden käytöstä veloitetaan 1 kpl ennakkomaksupoletteja per käyttäjä per kalenterikuukausi eli kunkin lisäominaisuuden hinta on keskimäärin yhden ennakkomaksupoletin voimassa olevan hinnan verran.

  • Esimerkkinä, jos olet aktivoinut vaikkapa 10 ominaisuutta, mutta päädyttekin käyttämään niistä vain kahta (2), niin veloituskin menee näiden kahden (2) mukaisesti. Käyttömaksuja veloitetaan vain kerran kalenterikuukaudessa koskien kutakin omainaisuutta ja sen käytön kohteena olevaa käyttäjää. Esimerkki: jos laskutusraportteja tulostetaan kesäkuun aikana vain kolmelle (3) eri työntekijälle (vaikkapa useammankin kerran), niin "Laskutusraportit" -ominaisuudesta veloitetaan kesäkuulta vastaavasti vain kolme (3) käyttömaksua.

Ostamalla kerralla enemmän, säästät enemmän

Kullakin tilauskerralla halutun ennakkomaksun yhteishintaan lisätään 10 € toimitusmaksu ja kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Käyttämättömien ennakkomaksujen palauttamisesta veloitamme toimitusmaksuna 25 € / kerta + 15 % palautuksen kohteena olevasta summasta. Toimitusmaksuja ei palauteta. Toimitusmaksuissa säästää helpoiten suorittamalla ennakkomaksuja kerralla pidemäksi ajanjaksoksi, jolloin toimitusmaksu menee harvemmin.