Tuntinetti käyttöohjeet : Sairauslomien hallinta

Ajanhallinta > Sairauslomien hallinta


Seuraavassa tutustutaan sairauslomien hallintaan Tuntinetissä. Sairauslomien hallinnassa pääkäyttäjä tai esimies voi lisätä, tutkia ja muokata sairauslomia.


 

Uuden sairausloman luonti

Sairausloman luomiseen pääsee valitsemalla Luo uusi-painike.

 • Valitaan ensin päivä tai aikaväli, jolle sairausloma luodaan.
 • Sitten valitaan työntekijä, jolle sairausloma luodaan.
 • Seuraavaksi kirjoitetaan sairauslomalle kuvaus, esim. "Sairaspäivä".
  • Kuvaukseen voidaan myös laittaa työvuoro, jolle sairausloma on.


Sairauslomien kustannuspaikka

 • Mikäli sairauslomalla on kustannuspaikka, sen pääsee valitsemaan Sairausloman lisätiedoista (-painike).
  • Valitaan kustannuspaikka listasta.
  • Vahvistetaan muutokset.

 • Valitaan vielä sairausloman tyyppi, esim. Sairausloma.
 • Lopuksi tallennetaan uusi sairausloma.

Aikaisemman sairauden uusiutuminen

Jos aikaisempi sairaus uusiutuu, se on mahdollista lisätä valitsemalla sairausloman tyypiksi: "Aikaisempi sairaus uusiutuu".

Huomioi, että mahdollisuus linkittää sairauspäiviä uusiutuvaksi aikaisemmaksi sairaudeksi tulee näkyviin kunkin päivän kohdalle vain jos työehtosopimus sen sallii.
 • Kun tyyppi on valittu, valitaan ratas-painike.
 • Seuraavaksi valitaan aikaisempi sairausloma, joka jatkuu.
 • Vahvistetaan sairausjakso.
 • Lopuksi tallennetaan muutokset.

Sairauslomien katselu ja muokkaus

Pääkäyttäjä tai esimies pääsee katselemaan ja muokkaamaan kaikkien työntekijöiden sairauslomia.

 • Aloitetaan valitsemalla aikaväli, jolta sairauslomia halutaan katsella.
 • Seuraavaksi valitaan Hae-painike.
 • Nyt kaikki valitun aikavälin sairaspäivät ovat näkyvissä taulukossa sekä raportilla (excel).

Sairauslomat voi halutessaan rajata tiettyyn sairauslomatyyppiin tai hyväksynnän perusteella. Kun rajaus on asetettu taulukossa näkyvät vain kyseisen rajauksen sairauslomat.

Valitsemalla Hyväksytty-laatikko kunkin sairasloman kohdalta hyväksytään kyseinen sairausloma TES-tulkintaan. Ilman rastia kyseinen sairasloma on mitätön.

Sairausloman tyyppiä on mahdollista vaihtaa ja sairauslomia on myös mahdollista poistaa valitsemalla Poista.


Kaikki muutokset tulee muistaa tallentaa.


Sairausloman kirjaamisen esto työntekijälle


Yrityksen perustiedoissa Muita asetuksia - valikossa löydät asetukset, joilla voidaan estää työntekijää kirjaamasta lomia ja poissaoloja, tai sairauslomia:

Mikäli yllä oleva asetus on päällä, esimiesten oikeuksia kirjata lomia ja sairaslomia voidaan säätää tarvittaessa esimiesoikeuksista Yksiköt välilehdellä ´Esimiehet ja käyttöoikeudet -> Tarkennukset' löytyvillä tarkennuksilla: