Etusivu > Mara ja Pena > Tyoajanseuranta

Mihin työajanseurantaa tarvitaan?

Työajan kirjaamisvelvoite on määrätty laissa. Se on sekä työntekijän että työnantajan oikeusturva. Se varmistaa, että työntekijä on töissä työsopimuksen mukaisen ajan ja jos työaika on jotain muuta, se voi vaikuttaa työntekijän palkkaan, työaikaliukumaan, lomapäiväkertymään ja firman talouteen. Jos firma laskuttaa tehtyjen tuntien mukaan, työajanseurannan tarkkuus ja helppous vaikuttaa suoraan firman liikevaihtoon.

Millainen oli Penan työläs tapa kerätä työaikakirjaukset?

Pena Oulusta jakoi työntekijöilleen paperiset tuntikirjauslaput kaksi kertaa kuukaudessa. Kunkin seurantajakson jälkeen työntekijä kirjasi tunnit lappuun ja toimitti sen Penalle hyväksyttäväksi. Työaikakirjausten matka-aika työntekijän kuulakärkikynästä Penan puumerkkiin kesti useita työpäiviä.

Kun Pena hyväksyi tunnit, hän toimitti paperilaput edelleen palkanlaskentaan - toisinaan hän naputteli tunnit exceliin itse. Excel-taulukon hän lähetti sähköpostilla palkanlaskentaan Oulussa.

Mikä oli hyvää?

 • Tuttu ja turvallinen toimintatapa. Oulu on meren rannalla.

Huonoa?

 • Työntekijöitä oli pirun monta. Exceliä naputellessa kului joka kerta monta päivää.
 • Työehtosopimusten tulkinta virhealtista manuaalista työtä
 • Paljon käsin tehtävää työtä koko ketjussa, varsinkin korjaus-, muutos- ja tarkistustilanteissa
 • Riski virheille suuri
 • Liukumasaldot/työaikapankit eivät ole ajan tasalla, tunteja sen verran kuin muistaa jos muistaa
 • Työntekijä-, projekti- tai asiakaskohtainen kannattavuus ei ole ajan tasalla
 • Virheiden alkusyitä vaikea selvittää
 • Tuntilaput voivat kadota matkalla
 • Tuntilapuista on usein monta eri versiota joiden välisten ristiriitojen selvittäminen on työlästä
 • Käsialasta ei saa selvää
 • Työntekijä ei muista enää mitä oli yrittänyt kirjoittaa
 • Aikaavievää ja kallista

Kuinka Mara kerää työaikakirjaukset nykyaikaisesti?

Mara huomasi, että nykyaikainen työajanseurantajärjestelmä tarjoaa useita eri tapoja kirjata työtunnit. Työntekijä voi kirjata työtunnit internet-selaimella, wap-puhelimella, radiotaajuustunnisteella (RFID-tagilla) tai langattomalla työajanseurantapäätteellä.

Työaikakirjaus siirtyy välittömästi keskuspalvelimelle. Järjestelmässä on sisäänrakennetut työehtosopimukset ja tarvittaessa työntekijäkohtaiset muunnelmat. Kirjaukset ovat välittömästi Maran hyväksyttävissä ja sen jälkeen automaattisesti digitalisoidun palkanlaskennan ja asiakaslaskutuksen käytettävissä. Pena ei ole kuullutkaan tällaisesta järjestelmästä ja uskoo sen olevan vain jonkinlainen urbaani legenda.

Mikä on hyvää?

 • Työehtosopimuksen tulkinta valmiina työajanseurantajärjestelmässä
 • Ei käsin tehtävää työtä missään vaiheessa
 • Mahdollisuus virheille lähes olematon
 • Liukumasaldot ja työaikapankit ovat aina ajan tasalla
 • Työntekijä-, projekti- tai asiakaskohtainen kannattavuus on aina ajan tasalla
 • Virheiden alkusyyt voidaan selvittää, aineisto aina tallessa yhdessä paikassa
 • Työaikakirjaukset eivät katoa järjestelmästä
 • Nopeaa ja kustannustehokasta

Huonoa?

 • Kun palkkalaskelmat ja laskut on tehty, työntekijät eivät voi korjata työaikakirjauksiaan omin päin, vaan se on esimiehen tehtävä.
 

Tsekkaa lisätietoa esimerkiksi rakennusalan erityistarpeisiin sopivasta ratkaisusta sekä langattomasta työajanseurannasta.

Hae Tuntitohtorin blogista lääkkeitä ammattitautien hoitoon