Etusivu > Miten toimii? > Työajanseuranta

Tuntien ja kululajien kirjaaminen

Tuntinetti on vaivaton tapa täyttää lakisääteinen työajanseurannan velvoite. Kaikki työntekijät voivat itse kirjata järjestelmään päivittäiset työtuntinsa, ja Tuntinetti hoitaa tarvittavat työajan erittelyt puolestasi. Tuntinetin avulla työntekijät voivat kirjata raporteilleen myös juoksevat kulut, kuten kilometrikorvaukset ja päivärahat. Tuntinetissä on kaksi eri tuntikirjausnäkymää, jotka soveltuvat erilaisten yritysten tarpeisiin: yksinkertainen näkymä vakiomuotoiseen, pääsääntöisesti yhdessä paikassa tehtävään työhön ja eritelty näkymä erityisesti asiakaslaskutettavaan tai liikkuvaan työhön.

Miten kirjaan tänään tekemäni työtunnit?

Valitse Ajanhallinta-välilehti ja sieltä ”Tuntiseuranta”-sivu. Jos käytössäsi on yksinkertainen näkymä, valitse sivun ylälaidasta työajanseurantakohde, jolle olet tehnyt töitä, ja tarkista, että näkyvä palkkakausi on oikea. Kirjaa oikean päivän kohdalle työpäivän alkamis- ja loppumisaika sekä ruokatunnin alkamis- ja loppumisaika. Tallenna lopuksi muutokset.

Jos käytössäsi on eritelty näkymä, tarkista ensin että näkyvillä oleva viikko on oikea. Viikkoa voi vaihtaa näytön oikeassa laidassa olevasta kalenterista. Siirry oikean päivän kohdalle ja valitse valikosta työkohde. Kirjaa "Tehtyjen töiden kuvaus ja kulut" -syöttökenttään työtehtävien kuvaus ja kuhunkin tehtävään käytetty aika. Kenttään voi tarvittaessa eritellä myös omat auton ajokilometrit. Jos käytössäsi on ruokataukokenttä, kirjaa myös ruokatauon alkamis- ja loppumisaika. Tallenna lopuksi muutokset.

Katso demo

Päivän osatehtävät ja oman auton ajokilometrit voi eritellä muodossa: "Testaustyökalun opettelu 8:30-11:30 Maija Mattisen kanssa (3h). Automatisoitujen testausskriptien ajo (2,5h) klo 12-14:30. Oman auton ajokilometrit 24,4km" Päivän kokonaistuntimäärä (tässä tapauksessa 5,5 tuntia) ilmoitetaan aina omassa (Tunnit [h]) sarakkeessaan enintään viiden minuutin eli 0,08 tunnin (tai 0:05) tarkkuudella.

 

Miten kirjaan kululajeja esim. työmatkan päätteeksi?

Kululajeja voi kirjata eritellyssä tuntikirjausnäkymässä työtehtävien erittelyn yhteydessä. Voit kirjata kuluja vain työajanseurantakohteille, joille esimiehesi on määritellyt kululajeja.

Kulukirjausvalikko avautuu automaattisesti siirtyessäsi "Tehtyjen töiden kuvaus ja kulut" -syöttökenttään. Luo uusi kulukirjaus "Kirjaa lisää kuluja" -painikkeella, valitse kululajivalikosta haluamasi kululaji ja kirjaa kpl-kenttään kulujen kappalemäärä (esimerkiksi ajettujen kilometrien määrä tai päivärahojen määrä). Lisää tarvittaessa uusi kulukirjausrivi. Kulukirjausvalikon voi tämän jälkeen sulkea. Kun olet tallentanut tuntiraportin tiedot, mahdollisten kulukirjausten erittelyt näkyvät "Tehtyjen töiden kuvaus ja kulut" -kentän alla sekä aikavälin yhteenvedossa sivun alareunassa. Yhteenvedosta näet myös esimerkiksi päivärahojen euromäärän.

Katso demo

 

Miten kirjaan sairausloman?

Valitse Ajanhallinta-välilehti ja sieltä sivu "Tuntiseuranta". Siirry oikean työpäivän kohdalle ja määritä se sairaspäiväksi. Tämä tapahtuu yksinkertaisessa näkymässä lisäämällä valinta kohtaan "Sairaana" ja eritellyssä näkymässä valitsemalla valikosta työkohteeksi "Sairaspäivä". Jos olet ollut pelkästään sairaana, jätä työtehtävien kuvaus ja työtunnit tyhjiksi. Järjestelmä huomioi kirjaamasi sairauslomat automaattisesti, jos esimiehesi on kirjannut työsopimuksen tiedot järjestelmään. Jos sairauslomaa ei ole huomioitu vaan sairausloman pituudeksi tulee 0 tuntia, syynä on se, että se ei ole työsopimuksen mukaan palkallinen tai työsuhdetietoja ei ole vielä viritetty kohdalleen - ole ensisijaisesti yhteydessä esimieheesi.

Jos olet ollut sairaana vain osan päivästä, kirjaa tekemäsi työtunnit normaalisti ja merkitse sen lisäksi päivä sairauspäiväksi. Eritellyssä näkymässä voit tehdä tämän kirjaamalla ensin varsinaisen työkohteen tunnit normaalisti ja lisäämällä sitten samalle päivälle uuden työajanseurantakohteen sairauslomalle.

Katso demo

 

Miten kirjaan arkipyhän?

Arkipyhiä ei kirjata erikseen. Tuntinetti huomioi arkipyhät automaattisesti, jos esimiehesi on kirjannut työsopimuksesi tiedot järjestelmään. Jos arkipyhää ei ole huomioitu, voi syynä olla, että se ei ole työsopimuksesi mukaan palkallinen tai esimiehesi ei ole vielä virittänyt työsuhdetietojasi kohdalleen - ole siis ensisijaisesti yhteydessä esimieheesi.

Miten kirjaan tekemäni ylityöt?

Tuntinetissä ylitöitä ei tarvitse kirjata erikseen vaan ohjelma osaa eritellä ne automaattisesti, jos ylityömääräys on voimassa. Lisä- ja ylityön tekeminen edellyttää aina työnantajan aloitetta. Työntekijän omaan aloitteeseen perustuva säännöllisen työajan ylittävä työ ei ole lisä- tai ylityötä, eikä määräyksettä tehtyjä ilta- tai yövuoroja eritellä. Tuntinetissä työnantajan aloite toimii siten, että työnantaja antaa voimassaolevan ylityömääräyksen, jonka jälkeen ohjelma laskee ja erittelee ylityöt automaattisesti määräyksen kattavalta ajalta. Esimies voi antaa ylityömääräyksen myös jälkikäteen, tuntien syöttämisen jälkeen.

Mistä löydän lisää ohjeita?

Tuntinetin työajanseurannan käyttöohjeet ja parhaat käytännöt löydät Tuntinetin wiki-ohjeesta netistä. Helpoiten löydät etsimäsi aiheen ohjeiden hakusanahaulla.