Etusivu > Kenelle sopii? > Vastauksia

FAQ - Usein kysyttyä

Kaikki kysymykset 

1. Mitä Tuntinetti.fi -palvelulla voi tehdä?

Kokeile ilmaiseksi

Laki vaatii, että työnantaja pitää kirjaa tehdyistä työtunneista. Tuntinetti on selainkäyttöinen työajanseuranta-, työvuorosuunnittelu- ja palkanlaskentajärjestelmä pienille ja keskisuurille yrityksille ja järjestöille. Tuntinetin hinnoittelu ei perustu paketteihin vaan asiakasyritykset maksavat vain niistä ominaisuuksista, joita todellisuudessa käyttävät. Pähkinänkuoressa:

 • Tuntinetillä keräät tiedot työtunneista, kuluista, ajokilometreistä, hankinnoista ja muista asiakkaalle menneistä tarvikkeista
 • Tuntinetillä täytät työnantajan lakisääteinen työajan kirjanpitovelvoitteen
 • Tuntinetti on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta internet-selaimella
 • Tuntinetin kännykkäliittymällä liikkuva henkilöstö voi kirjata tuntinsa tai vastaanottaa päivän työtehtävät
 • Tuntinetti muistuttaa unohtuneista kirjauksista
 • Tuntinetti mahdollistaa tuntien hyväksymisen elektronisesti
 • Tuntinetti muodostaa vuorotyön työvuorolistat automaattisesti
 • Tuntinetti laskee työajan liukumat, työaikapankkitunnit, palkalliset arkipyhä- ja sairauslomakorvaukset työntekijäkohtaisten ehtojen mukaan
 • Tuntinetillä lasket ja maksat työntekijöidesi palkat
 • Tuntinetti säästää turhaa päällekkäistä työtä -Tuntinetin asiakaslaskutettavan tuntityön kirjauksista saa tiedot automaattisesti sekä digitalisoidun palkanlaskennan että laskutuksen tarpeisiin,
 • Tuntinetti mahdollistaa ylityömääräykset, joilla palkanlaskennan ylityöprosentit noudattavat työntekijän työsopimusta samalla kun laskutuksen erittelyitä varten noudatetaan asiakkaan kanssa sovittuja ylityöehtoja
 • Tuntinetillä voit täyttää rakennusalan työntekijöiden työmaatietoja koskevan tiedonantovelvollisuuden
 • Tuntinetillä automatisoit asiakaslaskutettavan työn erittelyt, kun myymäsi palvelun tuntitaksa riippuu vuorokaudenajasta ja/tai viikonpäivästä,
 • Tuntinetillä voit pitää kirjaa vuokrattavien kalustojen tai tilojen käytöstä
 • Tuntinetillä voit hallinnoida organisaatiosi lomia

Tuntinetissä päätavoitteina ovat käytön helppous sekä työajanseurannan tarpeisiin suunnattu palveluvalikoima, joka poistaa kitkatyöajan palkanlaskentaan ja laskutuksen tuntierittelyiden muodostamiseen kuluvasta ajasta. Tuntinetti on tehokas, helppokäyttöinen ja edullinen projektien sekä työtuntien seurantaan tarkoitettu työkalu, jonka käyttö on nopeaa ja vaivatonta. Tehdyt ja kirjatut tunnit löytyvät samasta paikasta miltä aikajaksolta tahansa eriteltynä henkilöiden, yritysten, projektien tai näiden yhdistelmien mukaan. Ohjelmasta saadaan selkeät ja monipuoliset raportit palkanlaskentaa ja laskutusta varten.

Takaisin ylös^

 

2. Kenelle Tuntinetti sopii?

Kokeile ilmaiseksi

Onko sinulla työntekijöitä? Maksatko palkkoja? Teettekö tuntilaskutettavaa työtä?

Tuntinetin käytönhallinta mukautuu erikokoisten yritysten tarpeisiin. Suuremmat yritykset voivat jakaa työntekijät ja projetit useampiin yksiköihin ja eri yksiköille voidaan nimetä esimiehet, joilla on oman yksikkönsä hallintaoikeudet. Tuntinetin ominaisuudet saa päälle/pois käytöstä kulloistenkin tarpeidenne mukaan oman aktivointipaneelin kautta.

Asettaako yrityksenne toimiala erityisvaatimuksia? Ota yhteyttä ja kerro tarpeesi meille ja pyydä tarjous, teemme sinulle tarjouksen tarvitsemastasi ratkaisusta.

Takaisin ylös^

 

3. Mitä laki sanoo työaikakirjanpidosta?

Kokeile ilmaiseksi

Työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin. Kirjanpitoon on merkittävä kaikki tehdyt työtunnit samoin kuin erikseen yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korotusosat. Työnantajan on säilytettävä työaikakirjanpito vähintään laissa säädetyn kanneajan päättymiseen asti. Lisätietoa löytyy Finlex sivuilta.

Noin viidenneksellä työnantajista on puutteellinen työaikakirjanpito ja kymmenellä prosentilla teetetyn työn määrä jää selvittämättä. Työsuojelupiirit ovat jo vuosia valvoneet työaikojen noudattamista tehostetusti. Kolmannes tarkastuksista on suuntautunut teollisuuden toimialoille, vajaa viidennes tukku- ja vähittäiskaupan ja kuljetuksiin ja joka kymmenes tarkastus kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluihin, terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin, majoitus- ja ravitsemistoimintaan sekä rakentamiseen. Jos työnantaja laiminlyö työaikakirjanpitoa, työnantaja tai hänen edustajansa voidaan tuomita laissa säädettyyn rangaistukseen ja tuomioistuin yleensä luottaa niihin tehtyjä tunteja koskeviin selvityksiin ja muistiinpanoihin, jotka työntekijä esittää esimerkiksi ylityökorvausta koskevan suorituskanteensa perusteeksi.

Takaisin ylös^

 

4. Miksi juuri Tuntinetti?

Kokeile ilmaiseksi

Seuraatteko työtunteja? Onko teillä työntekijöitä? Laskutatteko palvelusta, tiloista tai laitteista? Saatko kirjatut tunnit raportoitua näytöllä tai paperitulosteina keskitetysti halutulta aikajaksolta eriteltynä henkilöiden, asiakasyritysten, projektien tai näiden yhdistelmien mukaan? Pääsetkö kaikkiin tarvitsemiisi tietoihin käsiksi ajasta, paikasta ja muistitikusta riippumatta?

Jos tuntikirjauksia joudutaan laskuja tehdessä ja palkkoja maksaessa etsimään, tarkistamaan ja yhdistelemään erilaisista excel-taulukoista tai muistiinpanoista, kulutetaan paljon arvokasta työaikaa. Rutiinitöihin kuluvaa työaikaa säästämällä Tuntinetti maksaa itsensä takaisin joka kuukausi. Tuntinetti on laadukas kotimainen ohjelmistotuote ja Tuntinetillä työajan kirjaaminen sekä raporttien tulostaminen digitalisoidun palkanlaskennan ja asiakaslaskutuksen tarpeisiin on helppoa ja nopeaa. Tuntinetin käyttäjinä maksatte vain ominaisuuksista, joita todellisuudessa käytätte.

Takaisin ylös^

 

5. Mitä Tuntinetin käyttö maksaa?

Kokeile ilmaiseksi

Tuntinettiä voi koeajaa kaikilla toiminnoilla veloituksetta 30 päivän ajan. Koeajon jälkeen Tuntinetti mukautuu juuri teidän tarpeisiinne ja maksatte vain maksullisista lisäominaisuuksista, joita käytätte. Kustakin käyttöön valitsemastanne ominaisuudesta veloitetaan hinnaston mukainen kuukausimaksu. Kun palvelun käyttö perustuu kuukausiveloitukseen, ovat kustannukset helposti suunniteltavissa. Koeajan jälkeen perustoiminnallisuus on edelleen käytössäsi maksutta.

Takaisin ylös^

 

6. Miten Tuntinetin käytöstä maksetaan?

Kokeile ilmaiseksi

Sovellusvuokrauspalvelut ovat tyypillisesti prepaid-tyyppisiä. Niin myös Tuntinetti. Käyttöoikeutta varataan maksamalla ennakkoon. Ennakkomaksujen saldo kuluu kalenterikuukausittain mitatun käytön perusteella. Ennakkomaksun voi suorittaa suoraan Tuntinetistä "Asetukset / Tuntinetin vuokraus" –välilehdeltä luottokorttia, verkkomaksua tai viitepankkisiirtoa käyttäen. Luottokortilla tai verkkomaksulla maksettaessa maksusuoritus vahvistetaan heti maksutapahtuman jälkeen. Viitepankkisiirron käsittelyyn menee muutama työpäivä. Jokaisesta tilauksesta peritään pieni toimitusmaksu.

 • Kaikki maksulliset ominaisuudet toimivat niin, että käyttömaksu veloitetaan enintään kerran kuukaudessa per käyttäjä kutakin käytettyä ominaisuutta kohden.

Esimerkkejä hinnasta raportoinnin osalta:

 • Tuntinetissä raportteja on kahdenlaisia: työaikaraportteja ja laskutusraportteja. Jos tulostatte laskutusraportteja, niiden käyttömahdollisuus on maksullinen.
 • Laskutusraporttien tulostamiseen tarvitaan aina maksullinen lisäominaisuus "Laskutusraportit". Näin ollen esimerkiksi yrittäjä, joka tulostaa aina vain työaikaraportteja, voi käyttää Tuntinettiä ilmaiseksi.
 • Raporttien kohdalla Tuntinetti toimii kuten muidenkin maksullisten lisäominaisuuksien kohdalla siten, että kun tulostat jonkun käyttäjän raportin ensimmäisen kerran tietyn kalenterikuukauden aikana, niin käytöstä veloitetaan. Kun taas tulostat samaa työntekijää koskevan vastaavan raportin myöhemmin saman kalenterikuukauden aikana, veloitusta ei enää mene koska veloitus tapahtuu vain kuukauden ensimmäisellä käyttökerralla kutakin käyttäjää ja toimintoa kohden. Vastaavalla tavalla kaikista Tuntinetin maksullisista toiminnoista veloitetaan vain kalenterikuukauden ensimmäisellä käyttökerralla.
 • Tuntinetin asetukset -näytöllä on "Tuntinetin lisäominaisuudet" -välilehti, jolla voi ruksia ominaisuudet käyttöön päälle/pois. Jos laitatte ominaisuuden pois päältä se tarkoittaa sitä, että se ei näy käyttäjille (ts. kukaan ei voi vahingossakaan käyttää sitä). Jos laitatte ominaisuuden päälle niin silloin ominaisuus on käytettävissä, mutta siitä ei edelleenkään veloiteta ellei sitä kenenkään käyttäjän osalta käytetä.

Takaisin ylös^

 

7. Mitä on sovellusvuokraus?

Kokeile ilmaiseksi

Sovellusvuokrausta kutsutaan usein myös ASP-palveluksi (Application Service Providing) tai SaaS-palveluksi (Software as a Service). Sovellusvuokrauksessa asiakas ei osta ohjelmistolisenssiä vaan vuokraa käyttöoikeuden. Sovellusvuokrauspalvelua tarjotaan usein avoimen tai suojatun internet-yhteyden yli. Asiakasyrityksen ei enää tarvitse rakentaa ja ylläpitää omia tietojärjestelmiä, vaan se saa tarvitsemansa palvelut palvelutuottajalta ja käyttää niitä Internetin kautta. Palveluntarjoaja vastaa palvelun tuottamiseen tarvittavasta tietotekniikasta, ohjelmiston ja palvelimen toiminnasta, ylläpidosta, jatkokehityksestä, uusimman tietotekniikan hyödyntämisestä, tietoturvasta ja varmuuskopioinneista. Käytössä on aina tuorein ohjelmaversio.

Sovellusvuokrauksen kantava idea on, että tilaaja maksaa ainoastaan ohjelmiston käytöstä. Näin tilaaja voi keskittää resurssit omaan liiketoimintaan ja sovellusvuokrauksen kohteena olevan palvelun kustannukset jaetaan kaikkien asiakkaiden kesken. Sovellusvuokrauksen kiistattomia etuja ovat muun muassa nopea käyttöönotto, pienet aloituskustannukset ja vaivattomuus siirtyä uuteen palveluun sekä edulliset käyttökustannukset. Sovellusvuokraus sopii erityisesti yrityksille, jotka kaipaavat ohjelmistoiltaan helppoutta, nopeutta ja edullisuutta. Asiakkaamme haluavat nopeasti käyttöönotettavan ja skaalautuvan ratkaisun riskittömästi. He eivät halua tehdä kalliita investointeja etupainoisesti ja saada hyötyjä sitten joskus.

Takaisin ylös^

 

8. Miten Tuntinetin tietoturvasta on huolehdittu?

Kokeile ilmaiseksi

Selaimen HTTPS-yhteys on suojattu pankkienkin suosimalla SSL-salauksella ja katastrofien varalta Tuntinettiin tallennetun tiedon varmuuskopiot on hajautettu maantieteellisesti. Tuntinetti käyttää varmennettuja Suomen pääkaupunkiseudulle sijoitettuja palvelintiloja ja samaan toimittajaan kanssamme luottavat mm. Tellabs, YLE, Eduskunta, Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto sekä ClassicFM.

Gigabit Ethernet -tekniikalla toteutettu runkoverkko kolmen toisistaan riippumattoman operaattorin kautta pyrkii tarjoamaan ruuhkattoman ja toimintavarman verkkoyhteyden kaikissa olosuhteissa. Palvelintilat on varustettu elektronisin kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmin ja ne täyttävät Viestintäviraston vaatimukset A-luokan laitetiloille (Viestintävirasto 48 A/2003, "Tärkeät tilat"). Pääsy palvelintilaan on rajattu vain turvallisuusluokkaan A kuuluville ylläpitäjille.

Takaisin ylös^

 

9. Voiko Tuntinetin liittää kirjanpito- tai palkanlaskentaohjelmaan?

Kokeile ilmaiseksi

Kyllä. Tuntinetissä on valmiina vakiomuotoisia rajapintoja, joilla raportit on siirrettävissä useimpiin järjestelmiin (valmiiksi tuettuja ohjelmistoja mm. Fully Integrated Payroll (FIP), Sonet, Asteri Laskutus, SAP, Visma Nova, Valttikortti, Anders Manager, Tikon, MBP/CGI-palkat, Netvisor, Lemonsoft, Asteri Palkanlaskenta, Heeros, ProCountor Palkanlaskenta, Palveluseteli, Parasta Palvelua, Heeros Venda, ProCountor Laskutus, Fivaldi Laskutus, Fivaldi Palkanlaskenta, EmCe Palkanlaskenta, Liiketoimintasovellus.fi, Econet Pro, Verkkolaskut.fi sekä Finvoice-yhteensopivat). Jos tarvitsette rajapintaa omaan taloushallinnon ohjelmistoonne, ottakaa yhteys asiakaspalveluumme.

Takaisin ylös^

 

10. Voiko Tuntinetin liittää kulunvalvontajärjestelmään?

Kokeile ilmaiseksi

Kyllä voi. Tuntinetin voi liittää haluamaansa kulunvalvontajärjestelmään, lisätietoja asiakaspalveluumme. Jos haluatte kulunvalvonnan, lisätietoa työajanseurannan kellokorttilaitteista ja hinnoista löydät täältä. Varteenotettava vaihtoehto perinteiselle seinässä olevalle kellolaitteelle on Tuntinetin Mobiilityöajanseuranta kellokortti, joka on näppärästi kuljetettavissa esimerkiksi vaihtuville rakennustyömaille.

Takaisin ylös^

 

11. Entä jos haluamme lopettaa käytön?

Kokeile ilmaiseksi

Ei ongelmia. Sopimukset ovat toistaiseksi voimassa ja asiakkaalla on oikeus lopettaa palvelun käyttö milloin tahansa. Asiakas voi itse ottaa järjestelmän tiedot talteen esimerkiksi Word, Excel-, PDF-, CSV- tai paperimuodossa. Käyttämättömien ennakkomaksujen palauttamisesta veloitamme toimitusmaksuna 25 € / kerta + 15 % palautuksen kohteena olevasta summasta. Toimitusmaksuja ei palauteta. Toimitusmaksuissa säästää helpoiten suorittamalla ennakkomaksuja kerralla pidemäksi ajanjaksoksi, jolloin toimitusmaksu menee harvemmin.