Etusivu > Kenelle sopii? > Toimialaesimerkkejä

Onko sinulla työntekijöitä? Maksatko palkkoja? Teettekö tuntilaskutettavaa työtä?

Seuraavassa muutamia esimerkkejä miten eri alojen yritykset voivat hyödyntää Tuntinetin ominaisuuksia. Jos tarvitset apua Tuntinetin hyödyntämisessä, ota yhteys myyntiimme ja tiedustele myyntiesittelyä tai käyttökoulutusta. Kokeile Tuntinettiä ilmaiseksi 30 päivän ajan ja iiiihastu!

 

Kokouspalvelu tai virtuaalitoimisto

Esimerkkiraportti
 • Kokouspalveluille ja virtuaalitoimistoille on tyypillistä, että asiakkaiden käyttöön tarjotaan tiettyjä resursseja, kuten kokoustilat ja esitysvälineet kuten videoprojektorit.
 • Tuntinetissä on varauskalenteri, johon varauksia voidaan merkitä ja siitä näkee haluamansa aikavälin varaustilanteen.
 • Tuntinetti myös valvoo, ettei tietylle yksittäiselle resurssille voi tehdä päällekkäisiä tuplavarauksia.
 • Tuntinetti helpottaa tuntiveloitteisten palveluiden laskuttamista. Tuntinetistä saat asiakaskohtaisen laskutuksen erittelyn automaattisesti.
 

Siivouspalvelu

Esimerkkiraportti
 • Tuntinetti helpottaa tuntiveloitteisten palveluiden laskuttamista. Tuntinetistä saat asiakaskohtaisen laskutuksen erittelyn automaattisesti.
 • Siivouspalvelusta veloitetaan tyypillisesti vuorokaudenajasta tai viikonpäivästä riippuvalla tuntitaksalla. Tuntinetti erittelee halutut tuntitaksat laskutusraportille automaattisesti.
 • Tuntinetti säästää päällekkäistä työtä, kun työntekijöiden kirjaamista tunneista voidaan tulostaa raportit sekä digitalisoidun palkanlaskennan että laskutuksen tarpeisiin. Työntekijälle riittää kirjata tunnit vain yhteen paikkaan.
 • Perinteisen seinässä olevan leimauslaitteen sijaan työntekijät voivat kirjata tunnit Tuntinettiin omalla kännykällään. Kännykän kautta selattavia päiväkohtaisia kirjauksia voidaan käyttää myös tehtävälistana, jolloin liikkuva työntekijä on aina tehtäviensä tasalla. Tuntinetin Wap-versioon voi kirjautua osoitteessa http://www.tuntinetti.fi/WapLogin
 

Insinööritoimisto

Esimerkkiraportti
 • Tuntinetin käyttäjänä et enää huokaile "kumpaankohan tiedostoon viimeksi tuntini kirjasin?" tai "onko sähköpostissa oleva tuntiraportti uudempi kuin se joka on muistitikulla?"
 • Insinööritoimistoille on ominaista, että tiukkojen projektiaikataulujen pitämiseksi joudutaan ajoittain tekemään ylitöitä.
 • Tuntinetissä on varauduttu siihen projektityöskentelyn erityispiirteeseen, että joskus ylityöt ovat laskutettavia ja joskus ei.
 • Lisäksi usein työntekijän palkan laskennassa käytettävät ylityökertoimet ovat eri kuin laskutussopimuksessa sovitut kertoimet. Et varmaan haluaisi pitää erillistä tuntikirjanpitoa asiakkaan ja palkanlaskennan tarpeisiin? Tuntinetissä riittää, kun työntekijä kirjaa tunnit vain yhteen paikkaan. Päällekkäistä työtä säästyy, kun työntekijöiden kirjaamista tunneista voidaan tulostaa raportit sekä digitalisoidun palkanlaskennan että laskutuksen tarpeisiin. Ylityökertoimilla tai ilman.
 • Tuntinetissä kirjausvaihtoehtoja ovat perinteinen keskitetty leimauslaite, kännykkä tai PC:ltä käytettävä selainkäyttöliittymä. Kännykän kautta selattavia päiväkohtaisia kirjauksia voidaan käyttää myös tehtävälistana, jolloin liikkuva työntekijä on aina tehtäviensä tasalla. Tuntinetin Wap-versioon voi kirjautua osoitteessa http://www.tuntinetti.fi/WapLogin
 

Rakennusala

Esimerkkiraportti
 • Rakennusalan yritysten on seurattava työmaalla työskenteleviä työntekijöitä ja toimitettava heidän tietonsa kuukausittain Verohallintoon tai työmaan pääurakoitsijalle. Rakennusalan tiedonantovelvollisuus on helppo täyttää Tuntinetin avulla, sillä se yhdistää tietojen keräämisen työajanseurantaan, jolloin tarvittavat tiedot kertyvät automaattisesti ja ne on helppo lähettää eteenpäin.
 • Tuntinetti säästää päällekkäistä työtä, kun työntekijöiden kirjaamista tunneista voidaan tulostaa raportit sekä digitalisoidun palkanlaskennan että laskutuksen tarpeisiin. Työntekijälle riittää kirjata tunnit vain yhteen paikkaan.
 • Tuntinetissä on monipuolinen työajanseuranta. Jos työntekijät liikkuvat paljon eri työmailla, he voivat kirjata tekemänsä tunnit Tuntinettiin omalla kännykällään. Kännykän kautta selattavia päiväkohtaisia kirjauksia voidaan käyttää myös tehtävälistana, jolloin liikkuva työntekijä on aina tehtäviensä tasalla. Muita kirjausvaihtoehtoja ovat perinteinen keskitetty leimauslaite, kännykkä tai PC:ltä käytettävä selainkäyttöliittymä. Mikäli toimintanne erityispiirteet sitä edellyttävät, teemme myös räätälöityjä kirjausnäkymiä.
 • Tuntinetti on työajanhallinnan kokonaisratkaisu. Tuntinetti laskee liukumat, pekkaset, lyhennysvapaat, ylityöt, palkalliset sairaslomat ja arkipyhät tuntilaskutusta tai palkanlaskentaa varten. Tuntinetti myös tulkitsee työehtosopimukset automaattisesti. Kaikki nämä osa-alueet ja niihin liittyvät raportointi-, integrointi- ja laskutustoiminnot yhdistyvät Tuntinetissä tavalla, joka säästää aikaa ja rahaa. Kaikki on tehokkaampaa sähköisesti kuin paperilapuilla! Tuntinetistä saa raportit siistissä ja selkeässä muodossa palkanlaskentaa ja laskutusta varten.
 

Tilitoimisto

Esimerkkiraportti
 • Tilitoimistoille on tyypillistä tarjota useita vakioituja palveluja kaikille asiakkaille.
 • Tuntinetin avulla tilitoimisto pystyy nostamaan laskutusastettaan, mikä kasvattaa liikevaihtoa ja parantaa kannattavuutta. Tilitoimiston laskutusaste kohoaa Tuntinetin avulla, kun aikaisemmin kiinteäveloitteiset palkanlaskennan rutiinityöt saadaan palkanlaskennan digitalisoinnin myötä automatisoitua ja asiakaspalvelijoiden työaika kohdentuu tuottavampaan asiakaspalvelutyöhön.
 • Tuntinetti on työajanhallinnan kokonaisratkaisu. Tuntinetti laskee liukumat, työaikapankkitunnit, pekkaset, lyhennysvapaat, ylityöt, palkalliset sairaslomat, ja arkipyhät tuntilaskutusta tai palkanlaskentaa varten. Kaikki nämä osa-alueet ja niihin liittyvät raportointi-, integrointi- ja laskutustoiminnot yhdistyvät Tuntinetissä tavalla, joka sääsätää aikaa ja rahaa. Kaikki on tehokkaampaa sähköisesti kuin paperilapuilla! Tuntinetistä saa raportit siistissä ja selkeässä muodossa palkanlaskentaa ja laskutusta varten.
 • Tilitoimisto voi tehostaa asiakkailleen tarjottavaa palkanlaskentapalvelua kehottamalla asiakkaitaan käyttämään Tuntinettiä. Tilitoimistolle voidaan hoitaa asiakastilien palkanlaskentaa ja työnantajatilityksiä.
 • Tuntinetti sopii erinomaisesti yrityksen ja tilitoimiston yhteiseen käyttöön. Asiakasyritys voi esimerkiksi antaa Tuntinetin käyttöoikeudet tilitoimistolleen, jolloin yrityksen ja tilitoimiston yhteistyö helpottuu huomattavasti, kun tiedonvaihto on sähköistä ja tapahtuu yhteisellä ohjelmalla. Kummallakin osapuolella on aina ajantasainen tieto yrityksen työaikasaldoista ja näin ollen virheiden ja väärinkäsityksien mahdollisuus pienenee. Tuntinetissä olevasta aineistosta Tuntinetti laskee palkat silmänräpäyksessä.
 • Tuntinetti helpottaa tuntiveloitteisten palveluiden laskuttamista.
 • Tuntinetti säästää päällekkäistä työtä, kun työntekijöiden kirjaamista tunneista voidaan tulostaa raportit sekä digitalisoidun palkanlaskennan että laskutuksen tarpeisiin. Työntekijälle riittää kirjata tunnit vain yhteen paikkaan.
 • Ottamalla käyttöönne Tuntinetin, saatte raportoitua järjestelmään kirjatut tunnit näytöllä tai paperitulosteina, keskitetysti halutulta aikajaksolta eriteltynä henkilöiden, asiakasyritysten, projektien tai näiden yhdistelmien mukaan. Tuntinetillä saat laskun muodostettua myös koneellisesti suoraan laskutusvälillä kertyneiden tuntien perusteella.
 • Tuntinetin käyttäjänä et enää huokaile "kumpaankohan tiedostoon viimeksi tuntini kirjasin?" tai "onko sähköpostissa oleva tuntiraportti uudempi kuin se joka on muistitikulla?"
 • Tuntinetti integroituu lukuisiin eri taloushallinnon ohjelmistoihin, Fully Integrated Payroll (FIP), SAP, ProCountor, Palveluseteli, Parasta Palvelua, Administer, Heeros, Visma Nova, Valttikortti, Lemonsoft, Anders Manager, Econet PRO, Asteri, MBP/CGI-palkat, Netvisor, Tikon, muutamia mainitaksemme. Jokainen Tuntinetin käyttäjä saa omat käyttäjätunnukset. Tuntinetin käyttöoikeuksia voidaan selkeyttää rajaamalla vastuuta ja antamalla tarvittavat oikeudet vain valituille henkilöille.
 

Pääomasijoitusyhtiö tai konserni

HR-prosessien automatisointi
 • Pääomasijoitusyhtiöiden ja konsernien erikoisalana on poimia portfolioonsa kehityskelpoisia yrityksiä, varustaa ne parempaan tuloskuntoon ja myydä ne sitten voitollisina eteenpäin. Pääomasijoittajan tuoma lisäarvo liittyy yleensä - rahoituksen lisäksi - strategioiden luomiseen, rahoituksen kokonaisjärjestelyihin, hallitustyöskentelyyn, budjetointiin, markkinointiin, johtamisjärjestelmien kehittämiseen ja toimialatuntemukseen.
 • Tuntinetti tarjoaa pääomasijoitusyhtiölle plug-and-play -apuvälineen, jolla ne voivat tuottaa lisäarvoa tehostamalla ja keskittämällä sen portfolioyritysten henkilöstöhallinnon toimintoja (Työajanseuranta, työvuorosuunnittelu, tes-tulkinta, palkanlaskenta, palkkapalvelut, rekrytointijärjestelmä, henkilöstöhallinto, osaamisen hallinta ja henkilöstövuokraus, kaikki samassa.).
 

Työvoiman vuokraus

Esimerkkiraportti
 • Tuntinetin käyttäjänä et enää näe painajaisia laskutettavien tuntien keräämisestä ja hyväksyttämisestä eri kustannuspaikoilta. "Laskinkohan jo yhteen nämä tunnit?" tai "pitäisiköhän tarkistaa kaikki laskelmat vielä kertaalleen?"
 • Työaikakirjaukset voidaan hyväksyttää asiakkaalla ja/tai omalla esimiehellä.
 • Tuntinetissä on varauduttu siihen työvoiman vuokrausalan erityispiirteeseen, että joskus ylityöt ovat laskutettavia ja joskus ei.
 • Työntekijöiden ei tarvitse osata eritellä työaikaansa vuokrasopimuksen edellyttämällä tavalla - Tuntinetti hoitaa erittelyn automaattisesti.
 • Lisäksi usein työntekijän palkan laskennassa käytettävät ylityökertoimet ovat eri kuin laskutussopimuksessa sovitut kertoimet. Et varmaan haluaisi pitää erillistä tuntikirjanpitoa asiakkaan ja palkanlaskennan tarpeisiin? Tuntinetissä riittää, kun työntekijä kirjaa tunnit vain yhteen paikkaan. Päällekkäistä työtä säästyy, kun työntekijöiden kirjaamista tunneista voidaan tulostaa raportit sekä palkanlaskennan että laskutuksen tarpeisiin. Ylityökertoimilla tai ilman.
 • Tuntinetissä kirjausvaihtoehtoja ovat perinteinen keskitetty leimauslaite, kännykkä tai PC:ltä käytettävä selainkäyttöliittymä. Mikäli toimintanne erityispiirteet sitä edellyttävät, teemme myös räätälöityjä kirjausnäkymiä. Kännykän kautta selattavia päiväkohtaisia kirjauksia voidaan käyttää myös tehtävälistana, jolloin liikkuva työntekijä on aina tehtäviensä tasalla. Tuntinetin Wap-versioon voi kirjautua osoitteessa http://www.tuntinetti.fi/WapLogin
 

Pohditko miten voisit parhaiten hyötyä Tuntinetistä? Asiakaspalvelumme auttaa mielellään, ota yhteys osoitteeseen asiakaspalvelu@tuntinetti.fi.