Tuntinetti käyttöohjeet : Tuntinetin lisäominaisuudet


Perusasetukset > Tuntinetin lisäominaisuudet


Seuraavassa esitellään, mitä lisäominaisuuksia Tuntinetissä on mahdollista käyttää.

Lisäominaisuudet-sivulla näkyy kuukauden aikana käytetyt lisäominaisuudet merkittyinä kohdassa "Tässä kuussa käytetyt palvelut". Tuntinetti veloittaa palvelumaksuja vain toteutuneen käytön mukaan, ei esim. silloin kun aktivoitua ominaisuutta ei lainkaan käytetä.

Lisäominaisuudet-sivu on näkyvillä pääkäyttäjille.

Lisäominaisuuksien valitseminen

Tuntinetin maksulliset lisäominaisuudet monipuolistavat ohjelman käyttöä ajanhallinnassa, laskutuksessa ja työvuorosuunnittelussa.


Lisäominaisuuksia voidaan ottaa käyttöön Lisäominaisuudet-välilehdellä kytkemällä halutun ominaisuuden valintaruutu aktiiviseksi. Tai vastaavasti ottamalla rastin pois valintaruudusta voi valita halutun lisäominaisuuden pois päältä. Joillain ominaisuuksilla on kuitenkin keskinäisiä riippuvuuksia, jolloin täytyy aktivoida hierarkiassa ylempänä oleva lisäominaisuus ennen sen alla olevaa lisäominaisuutta.

Viemällä hiiren kursorin kysymysmerkin päälle, tulee ruudulle lisätietoa kyseisestä lisäominaisuudesta.


Lisäominaisuudet selitettyinä

Työajanseurantaominaisuudet

  • Työehtosopimusten tulkinnat
   • Kun käyttäjille asetetaan työsuhteen alkamispäivä ja sovellettava työehtosopimus, järjestelmä huomioi työaikaraportteja muodostaessaan myös työehtosopimuksen mukaiset palkalliset sairauslomat ja arkipyhät sekä näyttää kumulatiivisen liukumasaldon. Ylitöiden tekeminen edellyttää esimiehen aloitetta. Tuntinetissä esimiehen aloitetta edustaa ylityömääräys, jonka nojalla ylityökertoimet eritellään työaikaraportille annetun työehtosopimuksen mukaisesti. Työntekijä kirjaa tehdyt tunnit normaalisti ja järjestelmä huolehtii ylitöiden erittelystä palkanlaskennan työaikaraportille.


  • Palkkaluokat vaativustasoluokittain
   • Palkkaluokat vaativustasoluokittain mahdollistaa työehtosopimuksen mukaisen palkkaluokan hyödyntämisen automaattisesti silloin, kun saman työkohteen työntekijät työskentelevät vuorotellen useissa eri vaativuus- tai tehtäväluokan tehtävissä (esim. tarjoilija, siivooja, kokki, jne.). Ilman vaativuustasoluokitus-ominaisuutta palkan voi asettaa tehtäväkohtaisesti manuaalisesti, mutta vaativuusluokitus-asetus mahdollistaa monipuolisemmat palkkaustavat: työehtosopimuksella olevat palkkaluokan palkankorotukset päivittyvät automaattisesti tehtäväkohtaisiin palkkoihin, tietyillä työntekijöillä voi olla henkilökohtainen vaativuusluokka ja jopa henkilökohtainen palkka, joka korvaa tehtäväkohtaisen vaativuusluokan.


  • Liukumasaldo työaikapankki
   • Tuntinetin liukumasaldo-työaikapankki on käyttökelpoinen työkalu, kun tuntityöläisten työaikaa ei haluta maksaa tunti tunnista kuukausittain ulos, vaan työajan ylitykset otetaan tunti tunnista talteen ja maksetaan ulos vasta erikseen sovittaessa.


  • Lomakalenteri
   • Keskitetty lomakalenteri tarjoaa mahdollisuuden tarkastella eri työntekijöiden loma-aikatauluja kätevästi samalla näytöllä.


  • Kirjausten hyväksyminen


  • Mobiilikäyttöliittymä
   • Tuntinetin mobiilikäyttöliittymällä sinä ja työntekijäsi kirjaavat tehdyt tunnit helposti tien päältä omalla älypuhelimella osoitteessa https://www.tuntinetti.fi/mobile.


  • Paikkatieto mobiilileimauksesta raportille
   • Tällä ominaisuudella mobiilileimauksesta (mobiilikellokortti) voidaan näyttää leimausajankohtaa vastaava sijaintiosoitetieto työaikaraportilla.


  • Rakennusalan tiedonantovelvollisuus
   • Tällä ominaisuudella voit tehdä rakennusalan tiedonantovelvollisuuden mukaisen ilmoituksen joko verottajalle ilmoitin.fi-palveluun tai veronumero.fi-palveluun. Ilmoituksentekopainike löytyy palkanlaskennan työaikaraportit -välilehdeltä.
   • Työaika- ja veronumeroseurannan avulla pysyt ajan tasalla.


  • Työaikatietojen tuonti vieraasta järjestelmästä
   • Työaikatietojen tuonti vieraasta järjestelmästä on kätevä toiminto silloin kun teillä on tarvetta tuoda lähes jokaiselle palkkakaudelle taulukkomuotoisia (esim. Excel, csv tai xml) työaikatapahtumia työaikakirjanpitoon. Veloitus perustuu yrityksenne kokonaistyöntekijämäärään, jolle kalenterikuukauden aikana on ylipäänsä kirjattu työtunteja tai tehty palkkalaskelmia.

Laskutusominaisuudet

  • Työkohde- ja asiakaskohtaiset laskutusraportit ja hinnoittelu
   • Laskutusraportit tarjoavat mahdollisuuden tulostaa työkohdekohtaisia raportteja eri työntekijöiden tekemistä kirjauksista vapaavalintaiselta aikaväliltä. Jos työkohteelle on määritelty asiakkaita, asiakasta voidaan käyttää laskutusraporttien poimintaehtona, jolloin laskutusraportit voidaan tarvittaessa koostaa asiakkaittain. Jos ylityömääräys asetetaan koskemaan myös laskutusraporttia, ylityöt eritellään myös laskutusraporteille. Asiakkaalta laskutettavissa työkohteelle tehdyissä tunneissa noudatetaaan tapauskohtaisia ylityösääntöjä. Työntekijä kirjaa tehdyt tunnit normaalisti ja järjestelmä huolehtii ylitöiden erittelystä.


  • Palvelusetelien huomiointi laskutuksessa
   • Henkilökohtaisen avustuksen maksusitoumuksessa kunta saattaa maksaa esimerkiksi 20 euroa per tunti ja asiakas maksaa loput. Jos perustatte asiakkaat maksavan kunnan toimipisteiksi, tällä lisäominaisuudella saatte laskusta automaattisen erittelyn asiakkaan ja kunnan perspektiiveistä.


  • Siirto laskutukseen
   • Laskutettavien tuntien koneellinen siirto mahdollistaa esimerkiksi laskutusohjelmiston liittämisen Tuntinettiin. Se sama palvelu, jolla yrityksessä hoidetaan laskutus normaalisti (esim. Finvoice-yhteensopivat, Verkkolaskut.fi, Isolta Archimedes, Asteri Laskutus, ProCountor, Administer, jne.), voidaan tämän toiminnon avulla liittää Tuntinettiin.


  • Kannattavuuden mittarit
   • Laskutettavan työn raporttien yhteyteen voidaan muodostaa kannattavuuslaskelma ja pylväsdiagrammi. Kannattavuuslaskelma on erityisen hyödyllinen silloin, kun yrityksen liikevoitto syntyy laskutettavasta työstä. Kannattavuuslaskelma muodostetaan työntekijöiden ja työkohteiden laskutus- ja omakustannehintojen perusteella.


Palkanlaskentaominaisuudet

 •  
  • Tulorekisteri-ilmoitusten sähköinen suorasiirto
   • Tämä ominaisuus mahdollistaa Tulorekisteri-ilmoituksen sähköisen suorasiirron Tuntinetistä Tulorekisteriin.


  • Palkkojen sähköinen maksutiedosto (SEPA-tiedosto)
   • Tämä ominaisuus mahdollistaa palkka-aineistojen siirtämisen koneelliseen maksatukseen.


  • Palkkalaskelmien toimitus
   • Tämä ominaisuus mahdollistaa palkkalaskelmien lähettämisen yhteydessä työntekijäkohtaisesti valitsemaan toimitetaanko laskelmat sähköpostin sijasta verkkoon, netpostiin tai postiin.

    Netposti- ja postivälitystä varten tarvitsette lisäksi erillisen sopimuksen OpusCapita Oy:n iPost palvelun käytöstä. Olettehan yhteydessä asiakaspalvelumme iPost-yhteyden käyttöönoton yhteydessä.
  • Palkkatapahtumien kirjanpitoviennit sähköisessä muodossa
   • Tämä ominaisuus mahdollistaa palkkatietojen siirtämisen sähköiseen kirjanpitoon.

    Palvelun veloitus perustuu niiden työntekijöiden määrään, joille on tehty palkkatapahtumien vienti kirjanpitoon kuluvan kalenterikuukauden aikana.

  • TES-tulkitun työaika-aineiston siirto ulkoiseen palkanlaskentaan
   • Tämä ominaisuus mahdollistaa työaikatietojen siirtämisen ulkoiseen palkanlaskentaan. Palkanlaskentajärjestelmä on kytkettävissä Yrityksen perustiedoista.


  • Palkkatodistus
   • Tämä ominaisuus mahdollistaa palkkatodistuksen saamisen työttömyyskassaa tai kelaa varten.

    Veloitus perustuu työntekijämäärään, jolle kalenterikuukauden aikana on kirjattu työtunteja tai tehty palkkalaskelmia.


  • EK:n ja tilastokeskuksen tilastoraportit
   • EK:n ja tilastokeskuksen tilastoraportit ovat tällä ominaisuudella käytettävissä Palkanlaskennan työaikaraportit -välilehdellä. Raporttien kentät muuttuvat yleensä vuosittain joten olethan yhteydessä Tuntinetin asiakaspalveluun jos uusi ohjeistus eroaa edellisen vuoden ohjeista.


  • Loppupalkan automatisointi
   • Loppupalkan laskenta työsuhteen päättyessä. Sisältää erillisten asetusten mukaisesti valinnaisesti maksamattomat lyhennysvapaat ja vuosilomat..


Työvuorosuunnitteluominaisuudet

  • Työvuorojen laatiminen
   • Työvuorolista on tarkoitettu vuorosuunnittelijan päivittäiseksi työvälineeksi. Työvuorolista on näyttö, jolla vuoropäällikkö voi suunnitella työvuorot pidemmillekin työaikajaksoille. Tuntinetti tarkistaa ja ohjaa vuorosuunnittelijaa niin, että kaikissa tehtävissä ja työkohteissa on tarvittava miehitys. Tuntinetti tarkistaa myös, onko kaikilla työntekijöillä optimaaliset työvuorot ja täyttyvätkö työaikalain ja työehtosopimuksen määräykset. Tuntinetti näyttää kunkin työntekijän juoksevat työaikasaldot sekä työajanseurantakohteiden päiväkohtaiset vuorovahvuudet. Valmiit työvuorolistat ovat työntekijöiden nähtävissä Tuntinetissä ja niistä saadaan selkeät tulosteet. Silloin kun toteutunut työaika poikkeaa suunnitellusta, työntekijä tai vuoropäällikkö voi päivittää toteutuneen työajan järjestelmään. TES-tulkintojen avulla työvuorojen työaikatiedot saadaan palkanlaskentaa varten valmiina palkkalajierittelyinä.

 • Hälytykset myöhästyneistä vuoroista
  • Kun käytössänne on Tuntinetin kellokortti voit varmistaa, että työntekijä käy sovitussa kohteessa sovittuun aikaan ja esimies saa hälytykset vuorostaan myöhästyneistä työntekijöistä ja ehtii etsiä tarvittaessa korvaavan työntekijän. Asiakkaanne voivat luottaa yrityksenne toimitusvarmuuteen.


Rekrytointijärjestelmä

  • Työsopimusten tulostaminen
   • Työsopimusten täyttäminen käsin on aikaavievää puuhaa, varsinkin kun sopimuksia tehdään paljon. Tämä ominaisuus mahdollistaa työsopimusten automaattisen esitäytön.


  • Työhakemusten käsittely
   • Kun vastaanotat työnhakijat suoraan Tuntinettiin, pystyt seuraamaan työhakemusten käsittelyn etenemistä sekä esimerkiksi tiedottamaan työnhakijoille keskitetysti työnhakuprosessin etenemisestä. 

    Veloitus perustuu työntekijämäärään, jolle kalenterikuukauden aikana on kirjattu työtunteja tai tehty palkkalaskelmia.


  • Työpaikkailmoitukset omalla kotisivulla


  • Työpaikkailmoitusten julkaisu MOL:iin
   • Työpaikkailmoitusten julkaiseminen MOL:n käsin on aikaavievää puuhaa. Anna Tuntinetin julkaista ilmoitukset automaattisesti. 

    Veloitus perustuu työntekijämäärään, jolle kalenterikuukauden aikana on kirjattu työtunteja tai tehty palkkalaskelmia.


  • Työpaikkailmoitusten julkaisu Monsteriin
   • Työpaikkailmoitusten julkaiseminen Monsteriin käsin on aikaavievää puuhaa. Anna Tuntinetin julkaista ilmoitukset automaattisesti. 

    Veloitus perustuu työntekijämäärään, jolle kalenterikuukauden aikana on kirjattu työtunteja tai tehty palkkalaskelmia.


  • Työpaikkailmoitusten julkaisu Oikotielle
   • Työpaikkailmoitusten julkaiseminen Oikotielle käsin on aikaavievää puuhaa. Anna Tuntinetin julkaista ilmoitukset automaattisesti. 

    Veloitus perustuu työntekijämäärään, jolle kalenterikuukauden aikana on kirjattu työtunteja tai tehty palkkalaskelmia.


Vuosilomalaskenta

  • Vuosilomalaskenta
   • Tämä ominaisuus mahdollistaa automaattisen vuosilomalaskennan lomanansaintavuoden päätteeksi.


  • Juokseva vuosiloma-arvio
   • Tämä ominaisuus mahdollistaa juoksevat vuosiloma-arviot kesken lomanansaintavuoden.


Muut lisäominaisuudet

  • Käyttövaltuustoiminnot
   • Tuntinetin perusversiossa yrityksen kaikilla käyttäjillä on pääkäyttäjän valtuudet, joilla voi nähdä ja muokata kaikkea järjestelmään syötettyä tietoa. Muutaman käyttäjän yrityksessä tämä riittää, mutta suuremmassa yrityksessä asiat pysyvät paremmin järjestyksessä, kun tiedetään kenen vastuulla esimisetoiminnot ovat. Ensimmäinen ratkaisu on erotella pääkäyttäjät ja normaalikäyttäjät. Vielä suuremmassa yrityksessä työnjakoa voidaan helpottaa jakamalla myös yksikkökohtaisia pääkäyttäjävaltuuksia. 

    Tämän palvelu siis tarjoaa käyttäjien erottelun pääkäyttäjiin, esimiehiin ja muihin käyttäjiin, joten palvelun käytöstä veloitetaan kaikkien käyttäjien kohdalla eli jokaisesta käyttäjästä joka kirjautuu sisään järjestelmään veloitetaan 1 euro per kuukausi.


  • Muistutustoiminnot
   • Unohtavatko työntekijät kirjata tuntejaan? Ei hätää, ota apuun hajamielisiä joka viikon ja kuukauden päätteeksi sähköpostitse muistuttava toiminto.


  • Matkalaskujen kirjaaminen
   • Ajokilometrien ja kululajien (päivärahat, hotellilaskut, ym.) seuranta on maksutonta. Muunlainen matkalaskujen käsittely sovitetaan asiakkaan tarpeisiin - ota yhteys Tuntinetin asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@tuntinetti.fi).

    Palvelusta veloitetaan normaalin hinnaston mukaisesti vain 1 € / työntekijä / kk.
Asiakastilin tapahtumat

Kaikki asiakastilin tapahtumat tallentuvat muistiin, ja niitä voi myöhemmin selata. Tapahtumien tutkiminen on helppoa päivämäärien mukaan.


Kuitin tulostaminen

Voit myös tulostaa kuitin ennakkosuoritustapahtumista.Arvio lisäominaisuuksien maksuista

Sivun oikeasta yläreunasta näkee helposti maksetut ennakkomaksut ja miten pitkälle ne riittävät samankaltaisella käytöllä.
Aikaisemmat veloitustapahtumat ja käytön seuranta

Tuntinetti veloittaa maksut kerran kalenterikuukaudessa kutakin käyttäjää kohden. Tarkka ajankohta riippuu siitä missä vaiheessa kuukautta olette ottaneet Tuntinetin käyttöön. Voitte tarkistaa veloitustapahtumat Tuntinetin lisäominaisuudet -näytöltä kohdasta:


Maksun suorittaminen

Voit myös suorittaa uuden ennakkomaksun painamalla "Suorita uusi ennakkomaksu". Tämä avaa valinnat maksun suorittamista varten.