Tuntinetti käyttöohjeet : Työaikatietojen ja palkkatapahtumien aineistosiirto ulkoiseen palkanlaskentaan

Työaikaraportit > Palkanlaskennan työaikaraportit


Seuraavassa käsitellään miten on mahdollista käyttää Tuntinettiin merkittyjä työaikatietoja ulkoisessa palkanlaskentajärjestelmässä suorittamalla palkkatapahtumien sähköinen aineistosiirto ulkoiseen palkanlaskentaan. Tuntinetin erittelemät työaikatiedot raporteilla on helposti käytettävissä monessa eri palkanlaskentajärjestelmässä. Lista tuetuista palkanlaskentajärjestelmistä löytyy täältä.

Palkanlaskennan työaikaraportit -välilehden toiminnoista, joihin työaikatietojen ulkoiseen palkanlaskentaan siirto kuuluu, on ohjevideo täällä: Keskitetyt palkanlaskentaraportit - Tuntinetti


Palkanlaskentajärjestelmän kytkeminen

Lisäominaisuus “TES-tulkitun työaika-aineiston siirto ulkoiseen palkanlaskentaan” on aktivoitavissa Perusasetukset-välilehden sivulta “Tuntinetin lisäominaisuudet”. Kun lisäominaisuus on aktivoitu, voidaan haluttu palkanlaskentajärjestelmä valita käyttöön Perusasetukset-välilehden sivulta “Yrityksen perustiedot”:


Työaikatietojen siirtäminen

Työaikatiedot ovat helposti saatavissa Työaikaraportit-välilehdellä Palkanlaskennan työaikaraportit-alalehdellä. Tietojen siirrossa on kolme vaihetta:

 1. Aikavälin valinta, missä määritetään aikavälin, josta työaikatiedot haetaan.
 2. Työntekijän valinta, missä määritetään työntekijät, joiden työaikatiedot haetaan.
 3. Työaikatietojen siirtäminen, missä määritetään mihin ohjelmaan työaikatiedot siirretään sekä palkkalajikoodien yhteensopivuus.


Esikatseluasetuksista voi määrätä päivitetäänkö raporttien tietoja sivulle automaattisesti, erillisestä käskystä tai vain ladattaviksi tiedostoiksi. Jos raporttien koot ovat huomattavan suuria, voi olla hyödyllistä valita "Ei esikatselua, vain lataus", jolloin sivulle ei päivity raportin tietoja.Aikavälivalinnat

Valitaan ensin kausi tai aikaväli, jonka raportti halutaan esille. Kun haluttu kausi on valittu, saa näkyviin raportin tiedot "Näytä kausi"-painikkeella. Kausivaihtoehtojen pikavalinnoista saa valittua aikavälin kauden pituudeksi. Valinnat ovat:

 • Kuukausi
 • Kahden viikon jaksot sen hetken päivämäärästä
 • Kaksi viikkoa kuukauden mukaan.

Alku- ja loppupäivämäärät asettamalla saa helposti haluttujen tarkkojen päivämäärien väliset tiedot esille. Määrätyn aikavälin raportin tiedot saa esille painamalla "Näytä aikaväli"-painiketta.
Esikatseluasetuksista voi määrätä päivitetäänkö raporttien tietoja sivulle automaattisesti, erillisestä käskystä tai vain ladattaviksi tiedostoiksi. Tämä asetus voi olla kätevä, jos raporttien koot ovat huomattavan suuria, ja joiden päivitykseen sivulle kuluu paljon aikaa.


Työntekijävalinnat

Työntekijöitä valitaan sivun alaosan ikkunoissa. Ensin suodatetaan näkyviin työntekijälista halutun yksikön mukaan, joista valitaan halutut työntekijät. Yksiköitä sekä työntekijöitä voi hakea sanahaulla kummankin ikkunan alareunassa. "Rajaa"-painike tekee haun ja "Poista rajaus" palauttaa haun ulkopuoliset kohteet näkyviin. Kaikki kohteet voidaan valita painikkeella "Valitse kaikki". Hakua voi myös suodattaa yksiköiden hierarkian mukaan yläreunan valikosta sekä voimassaolon perusteella oikean reunan valikosta.

Työntekijöitä valitessa tai hakiessa, kohteita voi olla kätevää valita useita samalla kertaa.  Peräkkäisiä rivejä voi valita maalamalla hiirellä tai SHIFT-näppäimellä ja yksittäisiä rivejä CTRL-näppäimen avulla.


Työaikatietojen siirtäminen haluttuun ohjelmaan

Palkanlaskennan työaikaraporttien työaikatiedot on mahdollista tuoda ulkoiseen palkanlaskentajärjestelmään, jossa niitä voidaan käyttää työaikojen laskemiseen. Tuntinetistä on mahdollista tuoda raportin tiedot useisiin erilaisiin järjestelmiin.

 • EmCe ()
 • Asteri ()
 • Fivaldi ()
 • Heeros
 • Visma Netvisor ()
 • Procounter ()
 • Visma ()
 • FM-Haus Oy ()
 • Mepco ()
 • Sonet ()
 • MBP/CGI-palkat
 • Econet ()
 • Clarus Oy ()
 • Personec ()
 • Tikon ()


Järjestelmien kuvakkeen näkyvät Palkanlaskennan työaikaraportit-välilehden ylälaidassa. Kuvaketta painamalla avautuu Palkkalajikoodi-ikkuna. Ikkunassa eritellään Tuntinettiin merkityille palkkalajeille vastaavuus valitussa palkanlaskelmaohjelmassa.Kun palkkalajikoodit on merkitty asianmukaisesti, voi työaikatiedot ladata valittuun palkanlaskentaohjelmaan sopivassa muodossa painamalla "Tallenna ja lataa"-painiketta.

Palkanlaskentaan ei tule kuitenkaan lähettää hyväksymättömiä tunteja. Työaikojen hyväksyminen tapahtuu työaikaraportilla, josta voi lukea lisää Palkanlaskennan työaikaraportit -ohjeen Hyväksy- ja laskuta-painikkeet -osiossa.


Tarvittaessa perusasetuksien raporttiasetuksista voidaan aktivoida asetus Hyväksy tunnit automaattisesti siirrettäessä palkanlaskentaan, jolla tunnit muuttuvat hyväksytyiksi automaattisesti palkanlaskennan aineistosiirron yhteydessä.