Tuntinetin lisäominaisuudet > Työaikapankki


Tuntinetin Työaikapankki-lisäominaisuudella työntekijän on mahdollista kerryttää työtunteja, joita voi myöhemmin käyttää ylityövapaisiin.





Tuntinetin Työaikapankki

Työaikapankin käyttöönotto

Ylitöiden kerryttäminen vapaana sisältyy Tuntinetin työaikapankki -lisäominaisuuteen. Työaikapankin voi kytkeä päälle valitsemalla Tuntinetin lisäominaisuuksista sen kohdalla oleva valintaruutu aktiiviseksi.


Ylityötuntien korvaaminen vapaana ylityömääräyksen avulla

Ylityömääräyksen kautta määritellään muun muassa mitkä tunnit käsitellään mukaan ylityövapaisiin. Lisätietoa ylityömääräyksistä, niiden asettamisesta sekä asetuksista Ylityömääräykset-ohjeessa.


Ylityömääräyksen lisäasetuksien valinnoilla "Työaikakorvausten lisien korvaaminen vapaana" ja "Lisä- ja ylitöiden perusosien korvaaminen vapaana" voi määritellä mitkä valituista ylitöistä ja lisistä korvataan vapaana.


Ylityömääräyksen käsittely työaikaraporteissa:

Työaikaraportit-välilehdellä työntekijän nimen kohdalla on linkki "Muokkaa työntekijän ylityömääräyksiä". Tätä linkkiä painamalla saa avattua kyseisen työntekijän kaikki työkohteet listalle, johon on myös listattuna kunkin työkohteen mahdolliset ylityömääräykset.


Ylityö voidaan käsitellä ylityövapaana seuraavalla tavalla:

    1. Paina työntekijän ylityömääräyksen riviltä linkkiä Lisätiedot.
    2. Aukeavasta ikkunasta valitse kumpaankin kenttään ("Työaikakorvausten lisien korvaaminen vapaana" ja "Lisä- ja ylitöiden perusosien korvaaminen vapaana") käsiteltävät ylityölajit, jotka halutaan kerryttää työaikapankkiin kyseiseltä päivältä.

    3. Vahvista valinnat Valitse ja sulje -painikkeella.
    4. Käsittele seuraavat ylityöpäivät samalla tavalla.
    5. Sivun alalaidassa paina Tallenna tiedot ja sulje -painiketta, mikä tallentaa kaikki tehdyt muutokset ylityömääräyksiin.


Valitut ylityöt tulevat näkyville työntekijän raporttiyhteenvetoon.

Lisätietoja Työehtosopimuksiin soveltamisesta saa asianmukaisesta liitosta. Myös asiakaspalvelumme auttaa esimerkiksi raporttien tulkinnassa, jos niissä on alkuun hankaluutta.


Ylityövapaan pitäminen

Ylityövapaan pitämistä varten on oma poissaolotyyppinsä jota käytetään silloin kun ylityövapaata pidetään. Poissaolotyypin voi valita työaikakirjausta tehdessä.


Ylityövapaan saa asetettua valittavaksi poissaoloihin seuraavalla tavalla:

Perusasetukset-välilehden Yrityksen perustiedot -alalehdellä alaosassa avaa Lomatyypit-valinnat palkkia painamalla.


Ylityövapaan voi aktivoida valintaruutua painamalla. Tässä voi myös asettaa vapaalle vaihtoehtoisen nimen suomeksi ja englanniksi.