Tuntinetti käyttöohjeet : Virheet ja ongelmatilanteet

Tuntinetissä kaikki virheelliset leimaukset tulevat raportille ja lisäksi niistä tulee esimiehelle sähköposti. Raportin kaikista leimauksista tai virheellisistä leimauksista voi ladata Palkanlaskennan työaikaraportit- välilehden yläreunan painikkeilla.


Tyypillisiä virheitä, kysymyksiä ja niiden ratkaisuja


 • Työntekijän tunnisteessa on aktivointivaiheessa tapahtunut kirjoitusvirhe.

Ratkaisu: Tarkastetaan vastaavatko tarran tiedot ja lisätunniste-kentän tiedot toisiaan.


 • Työntekijällä ei ole oikeutta leimata työkohteeseen.

Ratkaisu: Käyttäjän asetuksista tarkistetaan kohta Työkohteet ja lisätään työntekijä työkohteeseen tai muutetaan työkohteen voimassaolopäivämäärä ajankohtaiseksi.


 • Työkohteessa on tehtäviä joita kirjataan esim. A -> IN, mutta on leimattu vain IN.

Ratkaisu: Varmistetaan että työntekijä tietää työkohteen tehtävät ja niihin liittyvät näppäimet.


 • Työntekijälle ei ole lisätty oletusleimauskohdetta Käyttäjät-välilehdellä kohdassa Käyttäjän sitoutuminen organisaatioon.

Ratkaisu: Käydään valitsemassa oletuskohde.


 • Työntekijän leimaustunnisteen (työaikanapin / Valtti-kortin / leimaustarran) numerosarja on kulunut eikä tiedetä kenelle se kuuluu.

Ratkaisu: Leimaa ensin työaikanapilla sisään. Mene sitten Työaikaraportit välilehdelle ja paina virheelliset leimaukset kuvakkeesta (punainen kello). Jos leimaustunnisteen ei ole aktivoitu kenellekään, niin myöskään rivitietoihin ei tule henkilön nimeä. Riville ylimmäksi tulee viimeisimmän leimaustiedon kellonaika ja leimaustiedot. Selite riviltä löytyy tagId=, tämä on työaikanapin tunnus. Ota tunnus ylös ja käy aktivoimassa tarvittaessa henkilölle.


 • Meillä toinen lukija on asennettu logistiikkakeskuksen oven pieleen ja toinen hallinnon sisääntuloon. Onko mahdollista, että kun työntekijä leimaa kumman tahansa laitteen kautta, järjestelmä osaa kirjata sisään- ja ulosleimauksen kyseiselle henkilölle?

Ratkaisu: Tämä riippuu siitä miten tuo leimaus on konfiguroitu, eli millä perusteella leimaus kohdistetaan työntekijän työkohteeseen. Meneekö henkilökohtaiselle oletuskohteelle vai suunniteltujen vuorojen mukaan? Vai onko laite tietyssä kohteessa?

Jos laite on määritelty tiettyyn kohteeseen, niin silloin molemmat laitteet voidaan kytkeä samaan kohteeseen. Tällöin toisen laitteen IMEI viedään lisätunnukseen ja toisen laitteen työkohteen tunnukseen. Näin työntekijän ei tarvitse muuta kuin leimata itsensä laitteella sisään/ulos. Jos asetuksia muutetaan, niin leimausta kannattaa testata heti niin varmistuu toimivatko uudet asetukset.


 • Entä jos työntekijällä on käytössä monta eri kohdetta ja leimaus menee virheelliselle kohteelle?

Ratkaisu: Tällöin syynä voi olla joku seuraavista tapauksista:

 1. Sama leimauslaite useammassa kohteessa kuin yhdessä. → Tästä seuraa, että ohjelma ei tiedä mikä kohde on kyseessä.
 2. Näppäinkoodit useammassa työkohteessa (työtehtävillä) myös samat, mutta puuttuu kohteelta minne leimaukset kohdistuvat → Tästä seuraa, että leimaus ilman koodia kohdistuu yksikäsitteisesti tänne.
 3. Ja toisaalta leimauskoodin kanssa ei tiedä mihin menee kun kaikissa on samat koodit.


 • Miksi työntekijän leimaus ei näy työaikaraportilla, vaikka työntekijä on leimannut itsensä onnistuneesti ulos?

Ratkaisu: Työntekijän työaikakirjausta on luultavasti muokattu kesken työpäivän.