Tuntinetti käyttöohjeet : Työsopimusten päivittäminen massana


Käyttäjät > Työsopimukset

Työsopimusten korottaminen

Jos haluat muuttaa massana työsopimusten palkkaa, TESsiä tai työaikaa niin voit jättää "Palkkaustapa" valitsimen tyhjäksi (jolloin palkkaustavalla ei ole merkitystä) tai valita yhden tai useamman seuraavista valinnoista: "Kuukausipalkkainen", "Laskuttaa" tai "Tuntipalkkainen".

Aiheen käyttöohjevideo on osoitteessa: Työsopimukset - TuntinettiMiten Tuntinetissä hoidetaan yleiskorotukset?


Yleiskorotukset

Tiedossa olevat yleiskorotukset infotaan Tuntinetissä “Mitä uutta Tuntinetissä”-välilehdellä. Työnantajan vastuulla on yleiskorotusten tekeminen.


Työntekijän peruspalkan muutokset

Työnantaja vastaa peruspalkan muutosten toteuttamisesta joko työntekijäkohtaisesti Käyttäjät-välilehdellä tai massatoimintona Työsopimukset-välilehdellä.


Yleisten työehtosopimusten lisien tai ehtojen muutos

Tuntinetti toteuttaa muutokset yleisiin työehtosopimuksiin lisien ja ehtojen osalta, ja ne astuvat käyttöön voimaanastumispäivästä lukien. Mahdollisista takautuvista muutoksista tiedotamme tarvittaessa niitä yrityksiä joilla kyseinen työehtosopimus on käytössä. 


Paikallisten työehtosopimusten lisien tai ehtojen muutos

Työnantaja vastaa itse oman paikallisen työehtosopimuksen lisien tai ehtojen päivittämisestä. Tarvittaessa ylläpidosta tai päivittämisestä voi pyytää tarjouksen Tuntinetin asiakastuesta.

Korotusten logiikka:

Suodatuksen tarkoitus on rajata työntekijät joiden työsopimuksia ollaan korottamassa. Suodatuksella ei siis ole tarkoitus rajata korotettavia sopimuksia vaan ainoastaan työntekijöitä joiden sopimuksia ollaan korottamassa. Itse korotus valitsee työntekijän sopimuksista sellaiset joita kyseinen korotus koskettaa. Työntekijän sopimuksista korotettavaksi valikoituvat ne sopimukset jotka ovat muutosten voimaanastumispäivänä voimassa.

Korotuksia ei kuitenkaan tehdä sopimukselle jos:

 • Sopimuksessa on "Muu päättymispäivä" tai "Tekninen päättymispäivä" ja kyseinen päivämäärä on ennen muutosten voimaanastumispäivää (korotettu sopimus päättyy ennen kuin astuu voimaan)

Korotuksen korjaaminen:

Jos työsopimuksen alkamispäivä on sama kuin muutosten voimaanastumispäivä niin johtaa tämä erikoiskäsittelyyn jossa korotettavan sopimuksen lähtötiedot katsotaan edellisestä sopimuksesta. Korotus tapahtuu vain seuraavien ehtojen mukaan:

 • Työsopimus on suoraa jatkoa toiselle sopimukselle (kuuluvat samaan sopimussarjaan ja sopimusten välissä ei ole tyhjiä päiviä).
 • Korotettaessa palkkoja sopimuksissa täytyy olla sama palkkaustapa. Palkankorotusta ei voida luotettavasti tehdä jos sopimuksissa ei ole sama palkkaustapa.
 • Korotettaessa henkilökohtaisia lisiä aikaisemmasta sopimuksesta täytyy löytyä samat lisät kuin korotettavasta sopimuksesta. Henkilökohtaisia lisiä ei voida luotettavasti korottaa jos kaikkien lisien lähtötietoja ei voida hakea. Korotettavassa sopimuksessa ei tarvitse olla kaikkia samoja lisiä kuin aikaisemmassa sopimuksessa koska tällä ei ole vaikutusta korotuksen korjaukseen (puuttuvia lisiähän ei voi korottaa joten lähtötietoja ei tarvita).

Tämä uusi logiikka mahdollistaa mm. aikaisemman korotuksen korjaamisen niin että virheellinen korotus korvataan uudella korotuksella.

Korotuksen siirtäminen aikaisemmaksi:

Tilanteessa jossa jo tehtyä korotusta täytyy siirtää aikaisemmaksi (muutosten voimaanastumispäivää halutaan aikaistaa) voidaan toteuttaa aikaisemman korotuksen kanssa arvoiltaan identtinen korotus aikaisemmalla voimaanastumispäivällä. Tämä on mahdollista koska korotuksen yhteydessä tarkistetaan myös korotettavan sopimuksen mahdollinen jatkosopimus (aikaisemmin luotu korotettu sopimus) ja mikäli nyt korotettava sopimus vastaa aikaisemmin korotettua sopimusta niin uuden sopimuksen luonnin sijasta siirretään aikaisemmin korotetun sopimuksen alkamispäivää vastaamaan nyt valituua voimaanastumispäivää. Tällä vältytään kahdelta peräkkäiseltä sopimukselta joissa molemmissa olisi samat palkkat.

Korotuksen tiedot:

Korotuksesta lähetetään korotuksen tekijälle sähköpostissa excel josta käy ilmi korotuksen tiedot. Excelistä löytyy arvot jolla korotus on tehty sekä korotetut ja korottamattomat sopimukset. Korotetuista sopimuksista löytyy lähtötiedot sekä korotuksen jälkeiset tiedot. Korottamattomista sopimuksista löytyy myös tieto että miksi kyseistä sopimusta ei korotettu (mikäli olisi kuitenkin ollut voimassa muutosten voimaanastumispäivänä). Listalla on myös tiedot työntekijöistä jotka olivat mukana korotuksissa mutta joilla ei ollut yhtään sopimusta voimassa muutosten voimaanastumispäivänä.

Sopimusten korottamisen vaiheet:

1. Avaa ”Käyttäjät”-välilehti ja sieltä ”Työsopimukset”-sivu.

Käyttäjät > Työsopimukset

2. Valitse suodatukset (keitä korotus koskee) ja valitse ”Rajaa”.

Jos korotus koskee kaikkia yrityksen työntekijöitä joilla on käytössä ICT-tes niin valitaan kaikki yksiköt ja halutut työehtosopimukset. Voimassaoloaikaa ei yleensä tarvitse muuttaa ellei sitten korotusta ole tarkoitus tehdä aikaisemmaksi kuin voimassaoloaika kentän alkupäivä. Rajauksen jälkeen listalla näkyy rajattujen ehtojen täyttävät työsopimukset. Samalla henkilöllä voi siis olla listalla useampia sopimuksia mutta korotusta ei välttämättä tehdä niihin kaikkiin. Korotus koskee vain niitä sopimuksia jotka ovat voimassa muutoksen voimaanastumispäivänä.

Suodatusvaihtoehdot:

 • Suodata yksikön perusteella
 • Valitse työntekijät                    
 • Palkkaustapa
 • Työaika työsopimuksessa
 • Tuntipalkan haarukka
 • Kk-palkan haarukka
 • Työehtosopimukset                
 • Voimassaoloaika

Voit järjestää sopimuksia luettelon sarakkeiden mukaan. Lisäksi voit valita montako riviä näytetään yhdellä sivulla.

3. Aseta korotukseen tarvittavat tiedot.

Korotuksen tarvittavia tietoja ovat seuraavat:

 • Kohdista vain erikseen valittuihin riveihin
  • Muutokset koskevat kaikkia luettelon työsopimuksia, ellet tee valintaa "Kohdista muutokset vain erikseen valituille riveihin" ja erikseen valitse luettelosta muutettavia kohteita.
 • Muutosten voimaanastumispäivä
  • Päivä jona muutokset astuvat voimaan. Tämä on se päivä joka on uuden korotetun työsopimuksen alkamispäivä (päättymispäiväksi tulee sama kuin oli tätä sopimusta edeltäneessä sopimuksessa). Uutta työsopimusta edeltäneeseen työsopimukseen tulee päättymispäiväksi voimaanastumispäivää edeltävä päivä.
 • Valitse toimenpide
  • Toimenpiteinä on joko ”Palkankorotus”, ”Työehtosopimuksen vaihto” tai ”Työajan vaihto”. Kun halutaan korottaa henkilökohtaisia lisiä niin vaihtoehdoista pitää valita ”Palkankorotus”. Työaika voidaan vaihtaa vain "Työajan vaihto" -valinnalla. Toimenpiteitä voi valita useamman kerralla.
 • Muuta työehtosopimusta
  • Jos toimenpiteeksi on valittu ”Työehtosopimuksen vaihto” niin uusi työehtosopimus on pakollinen tieto. Tähän valitaan se työehtosopimus johon halutaan vaihtaa. Työehtosopimuksen valinta päivittää myös "Muuta työsopimuksen työaikaa" -kentän tiedon valitun työehtosopimuksen päivittäisen työajan perusteella.
 • Muuta työsopimuksen työaikaa
  • Jos toimenpiteeksi on valittu ”Työajan vaihto” niin "Muuta työsopimuksen työaikaa" -kenttä on pakollinen tieto.
  • Jos ollaan tekemässä myös työehtosopimuksen vaihtoa niin on tässä kentässä oletuksena uuden työehtosopimuksen päivittäinen työaika. Tästä voidaan kuitenkin poiketa vaihtamalla tähän haluttu uusi työaika.
  • Työaikaa ei myöskään ole pakko vaihtaa työehtosopimuksen vaihdon yhteydessä eli jos "Työajan vaihto" -valintaa ei valita niin työaikaa ei muuteta.
  • Jos työsopimuksessa on säännöllinen päivittäinen työaika sekä työpäivien määrä niin työaikaa muutetaan vain päivittäisen työajan osalta.
  • Jos työsopimuksessa on pelkkä säännöllinen viikko/jaksotuntimäärä niin uusi työaika lasketaan annetun päivittäisen työajan ja jakson pituuden mukaan. Esim. jos työaika ollaan vaihtamassa vastaamaan 8h/pv arvoa ja käytössä on työehtosopimus jossa jakson pituus on 3vko ja työviikon työpäivien lukumäärä on 5 niin tulee uudeksi työajaksi 8x3x5=120h/jso
  • Jos työsopimuksessa ei ole säännöllistä työaikaa niin ei työaikaa voida asettaa.
  • Osa-aikaisten työsopimusten työajan suhdeluku säilyy muutoksessa eli jos korotettavan työsopimuksen työaika oli 80% työehtosopimuksen vastaavasta niin on se muutoksen jälkeen 80% uudesta työajasta.
 • Tuntipalkan korotuksen kohdistus
  • Jos halutaan korottaa tuntipalkkaa tai kuukausipalkkaa niin tämä on pakollinen tieto. Vaihtoehtoina on ”Tuntipalkan korotus vain tuntipalkkaisille” ja ”Tuntipalkkakorotus myös kk-palkkaisille”
   • Tuntipalkan korotus vain tuntipalkkaisille
    • Mikäli tuntipalkan korotus on annettu, tällä asetuksella se vaikuttaa vain korotettaviksi valittuihin tuntipalkkaisiin työsopimuksiin (joille palkkaustavaksi valittu "Tuntipalkkainen" tai sopimuksissa pelkästään tuntipalkka).
     Mikäli myös Kuukausipalkkoja on valittu korotettaviksi, näiden mahdollinen tuntipalkka korottuu tällä asetuksella vain kuukausipalkan suhteessa.
   • Tuntipalkkakorotus myös kk-palkkaisille
    • Mikäli tuntipalkan korotus on annettu ja kuukausipalkkoja on valittu korotettaviksi, tällä asetuksella se vaikuttaa myös kk-palkkaisiin työsopimuksiin, joille on määritelty tuntipalkka. Tällä asetuksella kuukausipalkkaisen työsopimuksen mahdollinen tuntipalkka korottuu annetun tuntipalkkakorotuksen mukaan (sen sijaan että korottuisi kuukausipalkan suhteessa).
 • Korota tuntipalkkaa
  • Tällä asetuksella voidaan vaikuttaa tuntipalkan korotukseen. Korotus voidaan suorittaa joko rahamääränä tai prosenttikorotuksena.
 • Korota kuukausipalkkaa
  • Tällä asetuksella voidaan vaikuttaa kuukausipalkan korotukseen. Korotus voidaan suorittaa joko rahamääränä tai prosenttikorotuksena.
 • Korota henkilökohtaisia lisiä
  • Tällä valinnalla voidaan aktivoida henkilökohtaisten lisien korotuskentät. Jos tämä valitaan, niin on jommassakummassa lisien korotuskentässä oltava nollasta eroava arvo. Henkilökohtaisten lisien korotus ei vaadi tuntipalkan tai kuukausipalkan korottamista eli tällöin kyseiset kohdat voivat olla tyhjänä.
 • Korota tuntimääräistä henkilökohtaista lisää
  • Tällä asetuksella voidaan vaikuttaa tuntimääräisen henkilökohtaisen lisän korotukseen. Korotus voidaan suorittaa joko rahamääränä tai prosenttikorotuksena.
 • Korota kk-määräistä henkilökohtaista lisää
  • Tällä asetuksella voidaan vaikuttaa kuukausimääräisen henkilökohtaisen lisän korotukseen. Korotus voidaan suorittaa joko rahamääränä tai prosenttikorotuksena.
 • Muutoksen selite
  • Tämä teksti tulee korotetun työsopimuksen ”Lisätiedot” kenttään. Tämän voi jättää myös tyhjäksi.

4. Toteuta muutokset painamalla "Toteuta muutokset"-painiketta.

Kun halutut kohdat on täytetty ja valittu niin voidaan muutokset toteuttaa valitsemalla ”Toteuta muutokset”. Valitse ”Kyllä” jos olet varma että haluat toteuttaa muutokset. Tämän jälkeen korotus toteutetaan valittujen ehtojen mukaisesti. Korotus päättää automaattisesti muutosten voimaanastumispäivänä voimassa olleen työsopimuksen ja luo uuden sopimuksen päätetyn sopimuksen pohjalta (muutosten kanssa). Muutokset toteutuvat myös riveille, jotka ovat listan muilla sivuilla, ellei oltu valittu ”Kohdista vain erikseen valittuihin riveihin”-kohtaa sekä kohdistettu korotusta vain tiettyihin riveihin.

Yksittäisen rivin muokkaus

Voit tehdä muutoksen yksittäisen henkilön sopimukseen häntä koskevalla rivillä. Voit myös poistaa työntekijältä sopimuksen "Poista"-painikkeella tai luoda hänelle uuden "Luo uusi"-painikkeella. Sopimuksen lisätiedot löydät rataspainikkeesta (). Viemällä hiiren painikkeen päälle näet lisätiedot ja painamalla painiketta pääset muokkaamaan niitä. Lisätiedoissa voi määrittää mm. eri etuja ja lisiä.


Henkilökohtaiset lisät

Työsuhteen lisätiedoissa voidaan lisätä työntekijälle henkilökohtaisia lisiä kohdassa "Henkilökohtaiset lisät". Uuden lisän voi tehdä painikkeella "Luo uusi lisä".

Esimerkkinä kuukausittain maksettavan henkilökohtaisen lisän voi tehdä seuraavasti riippuen onko kyseessä tuntipalkkainen vai kuukausipalkkainen työntekijä:

 1. Painetaan "Luo uusi lisä" -painiketta.
 2. Valitaan selitteeksi kuvaava nimi.
 3. Perusteluksi lisätään kuvaus, miksi lisää maksetaan.
 4. Lisän määräksi asetetaan henkilökohtaisen lisän summa.
 5. Valitaan ensin kohtaan "Lisän laji" valinta "Kuukausittainen lisä"
 6. Kuukausittaiselle lisälle ei valita alkamis- tai loppumisaikaa, koska maksu on kuukausittainen.
 7. Seuraavaksi valitaan kohtaan "Ylitöiden aikana" valinta "Ei vaikutusta", jos halutaan että lisä maksetaan kuukaudesta riippumatta samanmääräisenä tai "Normaali: Korottuu ylitöiden lisäksi myös la/su ja aikaperusteisista kerroinlisistä", jos halutaan että se suhteutetaan osakuukauden palkkaan samalla tavalla kuin kuukausipalkka.
  • Tuntipalkkaisella työntekijällä kuukausimääräinen henkilökohtainen palkanlisä maksetaan aina kokonaisena.
  • Kuukausipalkkaisella työntekijällä henkilökohtaisten lisän asetus "Ylitöiden aikana" määrää miten lisä suhteutetaan.
 8. Vahvistetaan työsuhteen lisätietomuutokset "Vahvista ja sulje" -painikkeella.
 9. Tallennetaan tehdyt muutokset "Tallenna"-painikkeella.
HUOM! Kuukausipalkan suhteuttaminen osakuukauden palkkaan edellyttää, että kuukausipalkkaiselle työsopimukselle on syötetty myös kuukausipalkkajakajan mukainen tuntipalkka.Työehtosopimuksen vaihtaminen

Työehtosopimuksen vaihtaminen tapahtuu samankaltaisilla vaiheilla kuin työsopimuksen korottaminen:

 1. Valitaan halutut työntekijät Työsopimukset-välilehdellä.
 2. Asetetaan tarvittavat tiedot.
  1. Toimenpiteeksi tulee valita ”Työehtosopimuksen vaihto”.
  2. "Muuta työehtosopimusta" -kohtaan tulee lisätä uusi työehtosopimus.
 3. Toteutetaan muutokset "Toteuta muutokset" -painikkeella.


Työehtosopimuksen vaihto itsessään vaikuttaa vain työsopimuksen TESsiin ja mahdolliseen jakson pituuteen (eli ei suoraan vaikuta työsopimuksen työaikaan jaksotuntimäärää lukuun ottamatta).

Jos muutettavan työsopimuksen TESsissä on käytössä yhden viikon jakso ja uudessa TESsissä on kolmen viikon jakso niin kasvatetaan työsopimuksen työaikaa jaksoon sopivaksi (lisätään jakson työpäivien lukumäärää samassa suhteessa tai kerrotaan jaksotuntimäärä kolmella). Jos jakson pituutta työsopimuksessa ei voida muuttaa suorassa suhteessa (työpäivien lukumäärä ei mene tasan) niin tällöin jakson työpäivien lukumäärää työsopimuksessa ei muuteta vaan tämä on tehtävä manuaalisesti.


Mikä työehtosopimus käyttäjälle

Työehtosopimuksen valintakriteerit:

 • Mikä ala on kyseessä
 • Mitä työehtosopimusta alalla sovelletaan
 • Mikä työaikamuoto on käytössä
 • Onko työntekijä tunti- vai kuukausipalkkainen
 • Onko työntekijä koko- vai osa-aikainen
 • Onko yrityksen käytössä sovellettava työehtosopimus yleissitova vai paikallinen sopimus


Tuntinetissä ylläpidetään työaikalain lisäksi toistasataa suomalaista yleissitovaa työehtosopimusta, joille löytyy lisäksi eri versioita eri käyttötarkoituksiin, ja joista voi tarvittaessa tehdä yrityksen käyttöön oman paikallisen sopimuksen.


Työehtosopimus viedään käyttäjän taakse työsopimusriville valitsemalla sopiva vaihtoehto “Käytössä oleva TES”-valikosta:


Tuntinetti ylläpitää työehtosopimusten yleiset versiot, ja paikalliset sopimiset asiakas ylläpitää itse.

Jos yleissitovista puuttuu työehtosopimus, me lisäämme sen veloituksetta. Ota tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@tuntinetti.fi

Viimeisin lisätty työehtosopimus on Teknisen huollon ja kunnossapidon TES.