Tuntinetti käyttöohjeet : Tuntien hyväksytys asiakkaalla keräämällä allekirjoitus kännykällä


Tuntinetin mobiilisovelluksella on mahdollista hyväksyä asiakkaalla tehdyt tunnit asiakkaan allekirjoituksella kosketusnäytölliselle puhelimelle tai mobiililaitteelle.

Asiakashyväksyntä allekirjoituksella -lisäominaisuuden aktivoiminen

Jotta asiakashyväksyntä voidaan suorittaa asiakkaan omakätisellä allekirjoituksella, täytyy aktivoida lisäominaisuus Asiakashyväksyntä omakätisellä allekirjoituksella kosketusnäytölle Tuntinetin lisäominaisuuksista.

Tämä tapahtuu merkitsemällä rasti Asiakashyväksyntä omakätisellä allekirjoituksella kosketusnäytölle -valintaruutuun ja tallentamalla muutokset Tallenna-painikkeella.


Raportin tuntien hyväksyminen asiakkaan allekirjoituksella

Raportin hakeminen mobiilinäkymässä

Kun Asiakashyväksyntä omakätisellä allekirjoituksella kosketusnäytölle -lisäominaisuus on päällä, pääsee asiakashyväksyntään Asiakaskuittaus-painikkeella.


Tämän jälkeen valitaan asiakas, jolta tarvitaan hyväksyntä.


Ruudulle päivittyy raportti tehdyistä tunneista.


Allekirjoituksen kerääminen

Painamalla Hyväksy-painiketta hyväksyt siihen päivään asti tehdyt tunnit. Tämä myös avaa ikkunan, johon asiakas voi kirjoittaa allekirjoituksen ja nimenselvennyksen.

Allekirjoitus kirjoitetaan suoraan kosketusnäytöllisen mobiililaitteen ruudulle.


Hyväksyminen vahvistetaan Tallenna-painikkeella.


Esimiehen näkymä hyväksynnästä

Kun työntekijä on hyväksyttänyt tehtyjä työtunteja asiakkaalla, esimies voi nähdä asiakkaan allekirjoituksen työntekijän työaikaraportilla.

Pitämällä hiiren osoitinta Hyväksytty-painikkeen päällä, avautuu näkymä, jossa kaikki hyväksytyt tunnit on listattuna. Jos asiakkaat ovat hyväksyneet tunteja allekirjoituksella, ne näkyvät kunkin merkinnän perässä.