Tuntinetti käyttöohjeet : Eläkeuudistus 2017

Vuonna 2017 astui voimaan eläkeuudistus, jossa eläkeikärajat nousevat vaiheittain, eläkkeen karttumiseen ja eläkemaksuihin tulee muutoksia sekä käyttöön tulee uusia eläkemuotoja.


Tässä ohjeessa käsitellään palkanmaksua koskevat eläkeuudistuksen muutokset.
Mitä eläkeuudistus sisältää

Palkanmaksajalle ja palkansaajalle näkyvimmät muutokset tulevat työntekijän eläkemaksuihin, joista lisää alempana. Eläkemaksujen muutosten myötä työntekijöiden eläkemaksuja sekä yrittäjien eläkemaksuja tullaan yhtenäistämään.

Muutokset, jotka eivät vaikuta palkanmaksuun

Lisäksi tulee joukko muutoksia, jotka eivät vaikuta suoranaisesti palkanmaksuun:

  • Eläkekarttumat yhtenäistyvät. Eläke karttuu koko palkasta.
  • Eläkeikä nousee asteittain 65:een, jonka jälkeen se sidotaan elinajan kehitykseen vuonna 2030.
  • Uudet eläkevaihtoehdot osittainen vanhuuseläke ja työuraeläke.
  • Mahdollisuus ansaita lykkäyskorotusta työuran jatkuessa yli vanhuuseläkkeen alarajan.
  • Tavoite-eläkeikä määritellään jokaiselle ikäluokalle.

Eläkemaksut

Työntekijän eläkemaksut

Työntekijöiden eläkemaksuprosentit muuttuvat eläkeuudistuksen myötä ja riippuvat työntekijän iästä. Uudet maksujen määrät on nähtävissä alla olevassa taulukossa. Tulevaisuuden tavoitteena on yhtenäistää eri ikäisten eläkemaksuprosentteja, joka tapahtuu siirtymäkauden jälkeen vuonna 2025.

Työntekijän osuus sisältyy kokonaismaksuun ja työnantaja pidättää maksun palkasta.

Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53-62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä​ suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.
Eläkemaksun suuruus
Ikä2022202120202019201820172016
17–52-vuotiaat7,15 %7,15 %7,15 %6,75 %6,35 %6,15 %5,70 %
53–62-vuotiaat8,65 %8,65 %8,65 %8,25 %7,85 %7,65 %7,20 %
63–67-vuotiaat7,15 %7,15 %7,15 %6,75 %6,35 %6,15 %7,20 %


Eläkemaksut yrittäjällä

Myös yrittäjän YEL-maksut muuttuvat eläkeuudistuksen myötä. Uudet YEL-maksuprosentit on nähtävissä alla olevassa taulukossa. Tulevaisuuden tavoitteena on yhtenäistää eri ikäisten YEL-maksuprosentteja, joka tapahtuu siirtymäkauden jälkeen vuonna 2025.

Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53-62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä​ suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.
YEL-maksuprosentti
Ikä2022202120202019201820172016
18–52-vuotiaat24,10 %24,10 %24,10 %24,10 %24,10 %24,10 %23,60 %
53–62-vuotiaat25,60 %25,60 %25,60 %25,60 %25,60 %25,60 %25,10 %
63–67-vuotiaat24,10 %24,10 %24,10 %24,10 %24,10 %24,10 %25,10 %
Aloittava yrittäjä (22 prosentin alennus)
18–52-vuotiaat18,80 %18,80 %18,80 %18,80 %18,80 %18,80 %18,408 %
53–62-vuotiaat19,97 %19,97 %19,97 %19,97 %19,97 %19,97 %19,578 %
63–67-vuotiaat18.80 %18.80 %18,80 %18,80 %18,80 %18,80 %19,578 %