Työvuorot > Toistuvat vuorot


Seuraavassa tutustutaan Tuntinetin toistuviin työvuoroihin. Toistuva vuoro tarkoittaa työvuoroa, joka on asetettu toistumaan tietyin säännöin halutulla aikavälillä. Toistuvia vuoroja voi tehdä "Toistuvat vuorot"-välilehdellä, mitä tämä ohje käsittelee, sekä suunnittelunäkymässä "Suunnittele työvuoroja"-välilehdellä. Siitä miten toistuvia vuoroja siellä asetetaan löytyy ohje täältä: Toistuvat vuorot suunnittelunäkymässä.

Aiheen käyttöohjevideo on osoitteessa: Toistuvat vuorot - Tuntinetti


 
Toistuvan vuoron luominen

Uuden toistuvan työvuoron voi luoda "Luo uusi toistuva työvuoro"-painikkeella, mikä lisää toistuvat työvuorot- listaan uuden avoimen työvuoron. Vuorolle voi tämän jälkeen määritellä halutut tiedot: • Työkohde
  • Työkohde-kohtaan valitaan haluttu työkohde. Työkohteita voi listata hakusanahaun avulla kirjoittamalla osan työkohteen nimestä kohtaan "Hae lisää vaihtoehtoja" alasvetovalikossa. Tämä avaa hakua vastaavat työkohteet, joista voi valita haluamansa. 
 • Työvuoro
  • Työvuoro-kohtaan merkitään työvuoron kellonajat. Tähän on myös mahdollista kirjoittaa pieni muistiinpano esim. "Muista kaikki ovet".
 • Alkupvm
  • Alkupvm määrittelee toistuvan työvuoron aloituspäivämäärän. Päivämäärä on helppo valita kalenterinäkymässä painamalla kalenteri-ikonia.
 • Loppupvm
  • Loppupvm määrittelee toistuvan työvuoron lopetuspäivämäärän. Päivämäärä on helppo valita kalenterinäkymässä painamalla kalenteri-ikonia.
 • Työntekijävalinta
  • Työntekijävalinnassa valitaan haluttu työntekijä valitusta työkohteesta.
 • Toistoväli
  • Toistoväliin merkitään kuinka usein ja millaisella välillä työvuoroa toistetaan.
 • Sallitut päivät
  • Painamalla Sallitut päivät-palkissa olevaa "Valitse"-painiketta aukeaa päivien valintaikkuna. Tässä ikkunassa voi valita toistuvalle työvuorolle soveltuvat päivät viikonpäivistä pyhäpäiviin.
Sallitut päivät valinnalla aukeavassa ikkunassa on helppo rajoittaa toistuvalle työvuorolle soveltuvia päiviä ja rajoittaa työpäivien toistumista. Oletuksena kaikki päivät paitsi uudenvuodenaatto ovat sallittuja. Muutokset tulee muistaa tallentaa "Ok"-painikkeella.Lopuksi tallennetaan toistuva työvuoro painamalla "Tallenna"-painiketta.


Toistuvien vuorojen katselu, kopiointi, muokkaus ja poistaminen

Tarkastelujaksoksi voi valita tietyn kauden tai sen voi määritellä vapaasti haluttujen päivämäärien välille. Tarkastelujakso valitaan sivun ylälaidan "Valitse kausi" tai "Alku- ja loppupäivämäärä" -valinnoilla.

Kun tarkastelujakso on asetettu, valitaan "Näytä aikaväli". "Näytä kuluva päivä" näyttää sananmukaisesti sen hetkisen päivän työvuorot.


Taulukossa nähdään valitulle aikavälille tehdyt vaihtuvat vuorot.


Vuoroja voidaan muokata listasta vaihtamalla tietoja kyseisen vuoron rivillä.


Vuoroja on mahdollista myös kopioida työvuoron perässä olevilla painikkeella "Kopioi". Tämä tekee uuden toistuvan vuoron, jolla on kaikki samat asetukset kuin alkuperäisellä vuorolla.


Vuoron voi myös poistaa "Poista"-painikkeella.


Muutokset tulee aina muistaa tallentaa "Tallenna"-painikkeella.