Työvuorot > Tilausmuistio

 

Seuraavassa tutustutaan Tuntinetin työvuorojen tilausmuistioon. Tilausmuistion kautta voidaan kirjata nopeasti tilauksia asiakkaille ja tarkastella voimassaolevia tilauksia.

Aiheen käyttöohjevideo on osoitteessa: Tilausmuistio - Tuntinetti


 
Uuden tilauksen luominen

Valitaan ensiksi päivä, jolle tilaus tehdään.


Täytetään tehtyjen töiden kuvaus. Kuvaukseen tulee eritellä työskentelyn vuorokaudenajat, esim. 9-11:30 ja 12-18.


Seuraavaksi valitaan työkohde.

Kirjoitetaan työkohde hakukenttään, esim. Kotihoito ja valitaan oikea kohde listasta.


Tilaus luodaan ensin nimettömänä ja sen jälkeen jakaa joko suoraan, Varauskalenterin tai Työvuorohuutokaupan kautta työntekijälle.


Tallennetaan tilaus valitsemalla Tallenna -painike.


Nyt tilaus on tehty ja se on näkyvissä listassa.


Usean tilauksen luominen samanaikaisesti

Kun halutaan luoda useampia tilauksia samanaikaisesti, voidaan valita Luo uusi tilaus -painike, jonka jälkeen saadaan uusi tilaus täytettäväksi.


Tilausten katselu

Kun olemassa olevia tilauksia halutaan katsella, voidaan käyttää joko pikahakua tai tilausten suodatusta.


Aloitetaan valitsemalla aikaväli, jolta tilauksia halutaan tutkia.

Virkistetään valittu aikaväli.


Pikahaku

Pikahakua käytetään, kun halutaan löytää tietty tilaus. Kirjoitetaan hakukenttään jotain tilausta kuvaavaa, esim. Kotihoito ja valitaan haluttu tilaus.


Valittu tilaus on näkyvissä listassa.


Suodatukset

Tilauksia voidaan rajata myös suodatusten avulla.


Valitaan voimassaoloaika, yksiköt, työkohteet ja asiakkaat.


Suodatetut tilaukset ovat näkyvissä listassa.


Haun tallentaminen esivalinnaksi

Kun haku on tehty, se voidaan tallentaa Esivalinnaksi. Esivalintojen avulla ohjelma voi valikoida valmiiksi näkyviin yksikköjä ja työkohteita, siten kuin on määrätty henkilökohtaisissa asetuksissa.
Tämä soveltuu hyvin tilanteisiin, jossa käyttäjällä on tietty vastuualue ja halutaan, että kyseinen vastuualue on esivalittuna näkymään tultaessa.

Siirrytään tallentamaan haku esivalinnaksi valitsemalla Tallenna omat yksiköt -painike.


Ensin valitaan, halutaanko esivalintaan vain yksiköt vai yksiköt työkohteineen.

Seuraavaksi valitaan, tehdäänkö esivalinta automaattisesti Tilausmuistioon tultaessa.

Tallennetaan esivalinta valitsemalla Tallenna -painike.


Nyt esivalintaa voidaan käyttää Valitse-painikkeesta.


Leijuva tilausmuistio

Jos tilausmuistioille on paljon käyttöä, sen saa kytkettyä myös työvuorosuunnitteluihin leijuvaksi, mikä nopeuttaa niiden käyttöä.


Leijuva tilausmuistio -asetus loytyy työvuoron lisävalinnoista. Asetus on henkilökohtainen, eikä vaikuta muiden käyttäjien valintaan.

Työvuorot > Suunnittele työvuoroja > Lisävalinnat


Otetaan leijuva tilausmuistio käyttöön valitsemalla Kyllä.


Nyt tilausmuistiot löytyvät kätevästi vasemmasta reunasta, Suunnittele työvuoroja -välilehdeltä.