Tuntinetti käyttöohjeet : Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Tuntinetissä on mahdollista valita maksullisista lisäominaisuuksista, Tuntinetin lisäominaisuudet-välilehdellä, käyttöön Rakennusalan tiedonantovelvollisuus -toiminto. Tällä ominaisuudella voit tehdä rakennusalan tiedonantovelvollisuuden mukaisen ilmoituksen joko verottajalle ilmoitin.fi -palveluun tai veronumero.fi -palveluun. Ilmoituksentekopainike löytyy palkanlaskennan työaikaraportit -näytöltä.

Tiedonantovelvollisuus lyhyesti

Heinäkuun 2014 alussa astui voimaan uusi rakennusurakoita ja työntekijöitä koskeva tiedonantovelvollisuus. Muutoksen myötä erityisesti rakennusurakoitsijoiden on toimitettava aiempaa enemmän tietoja Verohallintoon. Myös rakennustyön tilaajille, kuten rakennuttajille mutta myös talonyhtiöille ja rajoitetusti kotitalouksille, on tullut uusia ilmoitusvelvollisuuksia.

Velvollisuuksien täyttäminen tunnollisesti alusta asti on tärkeää. Jos tiedonantovelvollinen ei toimita kaikkia vaadittuja tietoja tai toimittaa tiedot virheellisesti, voidaan määrätä enimmillään 15 000 euron suuruinen laiminlyöntimaksu.

Velvollisuuksien täyttämiseksi sekä tilaajien että urakoitsijoiden on kerättävä ja ilmoitettava aiempaa enemmän tietoa Verohallintoon. Tietojen käsittely aiheuttaa työtä ja kustannuksia, mutta sopivan ohjelmiston avulla vaikutukset voi minimoida.

Keitä ilmoitusvelvollisuus koskee?

Tiedonantovelvollisuus jakautuu kahteen osaan: urakkatietoihin ja työntekijätietoihin. Urakkatiedot on toimitettava kaikista arvonlisäverolain mukaisista rakentamispalveluista. Työntekijätiedot taas on annettava niin sanotulla yhteisellä rakennustyömaalla tehdystä työstä.

Rakennustyön tilaaja, yleensä rakennuttaja, on velvollinen toimittamaan rakennusurakkaa koskevat tiedot Verohallintoon. Tilatessaan rakennuspalveluita, joita taloyhtiöiden yleisimmät kunnostustyötkin ovat, myös taloyhtiö lasketaan rakennustyön tilaajaksi.

Työntekijätietojen toimittamisesta on vastuussa rakennustyömaan niin sanottu päätoteuttaja, eli joko rakennuttaja, rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai työmaalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kotitalouksia, mutta vain silloin kun teetetään rakennusluvan alaisia töitä.

Mitä ilmoitusvelvollisuus käytännössä tarkoittaa?

Erityisesti työntekijätietojen kerääminen edellyttää huolellista kirjanpitoa. Päätoteuttajan on pidettävä luetteloa kaikista rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä, myös muista kuin omista työntekijöistään, ja toimitettava heistä kuukausittain tiedot Verohallintoon. Tiedot on toimitettava kaikista työmaalla työskentelevistä, myös niistä, jotka eivät tee varsinaista rakennustyötä (esim. siivoojat, vartijat, toimistotyöntekijät).

Luettelon on oltava ajantasainen ja helposti viranomaisten tarkastettavissa. Työmaalla työskentelevien henkilöiden on lisäksi pidettävä työmaalla kuvallista tunnistetta, johon on merkitty heidän veronumerorekisteriin merkitty veronumeronsa. Työmaalla toimivien aliurakoitsijoiden on toimitettava tiedot kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistään pääurakoitsijalle.

Automaattisella työajanseurantaratkaisullamme velvoitteiden täyttäminen ei vaadi juuri ollenkaan ylimääräistä työtä. Tarvittavat tiedot koostetaan järjestelmistä ja lähetetään Verohallintoon muutamalla napin painalluksella.


Lue lisää rakennusalan työajanseurantaratkaisusta ja tiedonantovelvollisuudesta.


Ohje konekielisen ilmoitusaineiston toimittamiselle verottajalle Tuntinetin avulla

1. Aloitetaan syöttämällä työntekijälle veronumero, joka voidaan tehdä Käyttäjät-sivulla. Veronumero on 12 merkkiä pitkä.


Veronumeron oikeellisuuden voit tarkistaa verottajan palvelussa http://www.vero.fi/vere/Tarkistus/VeronumeronTarkistus.aspx 


2. Syötetään Työkohteen perustietoihin joko Tilaajan/päätoteuttajan työmaanumero tai Tekninen Työmaatunniste rakennusalan tiedonantovelvollisuus.


Nämä tunnisteet saat pääurakoitsijalta tai työn tilajaalta.


3. Verottajan ilmoituksessa työmaan osalta tulee ilmoittaa myös työmaan osoitetiedot. Tuntinetti hakee tiedot työkohteen asiakkaalta.

Valitaan työkohteelle asiakas.


HUOM: Mikäli työkohteelle on jo ehditty kirjata työtunteja ennen asiakkaan lisäämistä, ilmoita sähköpostitse tuntinetin asiakaspalveluun asiakaspalvelu@tuntinetti.fi joka voi päivittää asiakastiedon aikaisempiin työaikamerkintöihin.


4. Verottajalle ilmoitetaan yrityksesi nimi, y-tunnus sekä yhteystiedot. Nämä löytyvät yrityksen perustiedoista.

Varmistetaan, että yrityksesi perustiedot ovat ajan tasalla.


5. Mikäli käytätte alihankkijoita, vuokratyöntekijöiden tiedoissa tulisi lukea työsopimuksessa (mikäli työsopimus annettu) tieto Laskuttaa ja lisäksi työntekijä tulisi sijoittaa asiakkaan mukaan nimettyyn (esim. yksikkö "Peltisepät Oy") yksikköön jonka tyypiksi on valittu Toimittajan organisaatio.

Varmistetaan nämä tiedot.

Alihankkijan yksikön tietoihin on lisättävä myös yhteyshenkilö jonka tiedoista haetaan tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön yhteystiedot. Tämä tarkoittaa että "Yksikön yhteyshenkilö" -valinta on pakollinen silloin kun yksikön tyypiksi on valittu "Toimittajan organisaatio".6. Ilmoitustiedoston muodostaminen.

Siirrytään Työaikaraportit -> Laskutusraportit työkohteittain –sivulle.

 

Valitaan näkyviin vain voimassaolevat.


Valitaan työkohteet, jotka haluat mukaan verottajalle tehtävään ilmoitukseen.


Klikkaa rakennusalan tiedonantovelvollisuuden ilmoitustiedoston latauspainiketta.


Mikäli olet ilmoittamassa valitun kuukauden tietoja ensimmäistä kertaa, valitse perusilmoitus.

Kohdekuukauden ensimmäinen ilmoitus on ilmoitustyypiltään perusilmoitus, jolle verottaja luo ilmoitustunnuksen eikä ilmoitustunnusta tarvitse perusilmoituksen yhteydessä antaa. Kun olet antanut perusilmoituksen, saat verottajalta vahvistuksen mukana ohjelmallisesti muodostetun yksilöllisen ilmoitustunnisteen ja vahvistuksen ilmoituksen antamisajankohdasta. 


Mikäli olet tekemässä täydennys- muutos- korjaus- tai poistoilmoitusta, valitse korjaus tai poisto.

Korjauksen tai poiston yhteydessä tulee ilmoitusta muodostettaessa antaa viitteeksi sen perusilmoituksen tunnus, jonka tietoja halutaan päivittää verottajan suuntaan.


7. Ilmoitustiedoston toimittaminen verottajalle.

Verottajalta löydät tarkemmat ohjeet ilmoitustiedoston toimittamiseksi verottajalle Katso-tunnuksilla:

Opasvideo Ilmoitin.fi-tiedoston lähettämiseen https://www.dreambroker.com/channel/85pp1zoe/9nx2csyz


Lisätietoa http://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Rakentamisilmoitukset