Käyttäjät > Pääkäyttäjät


Seuraavassa käydään läpi Pääkäyttäjät-välilehden sisältöä.

Pääkäyttäjä on käyttäjä, jolla on pääsy kaikkiin yrityksen tietoihin. Pääkäyttäjällä on valtuudet hallinnoida kaikkea asiakastilin alaisuudessa olevaa tietoa, kuten yrityksen asetuksia, käyttäjätilejä, työkohteita, raportteja ja palveluiden ostoja. Hienojakoisempia esimiesasetuksia työntekijöille voi asettaa Yksiköt-välilehdellä.

Aiheen käyttöohje video on osoitteessa: Pääkäyttäjät - Tuntinetti


Pääkäyttäjät

Pääkäyttäjien tiedot on sivulla asetettuna luetteloksi.


Pääkäyttäjän poistaminen

Luettelossa ovat kaikki pääkäyttäjät. Luettelosta voi poistaa pääkäyttäjäoikeuksia painamalla halutun käyttäjän kohdalla "Poista"-painiketta.


Pääkäyttäjän lisääminen

Uuden pääkäyttäjän voi lisätä sivun alareunan ikkunoista. Henkilöitä voi suodattaa yksikön perusteella, jonka jälkeen "Lisättävät henkilö"-listasta voi valita pääkäyttäjiksi halutut henkilöt. Heidät voi lisätä pääkäyttäjiksi painamalla "Lisää listalta valitut käyttäjät pääkäyttäjäksi"-painiketta. Valinnalla "Vain voimassaolevat" näytetään vain ne käyttäjät joilla on voimassa oleva työsopimus.

Useampia henkilöitä voit valita pitämällä CTRL-näppäin painettuna tai useamman peräkkäisen henkilön voit valita pitämällä SHIFT-näppäin pohjassa.

Pääkäyttäjän ilmoitukset

Mikäli yksiköllä ei ole asetettuna esimiestä, järjestelmän ilmoitukset ja viestit menevät kaikille pääkäyttäjille. Pääkäyttäjälle osoitetut ilmoitukset on kuitenkin mahdollista osoittaa lähimmän yksikön tai koko yrityksen yhteyssähköpostiin.

Tämä asetus löytyy Perusasetuksista Yrityksen perustiedoista. Yrityksen perustiedot -välilehdellä kohdassa Muita asetuksia, voidaan valita asetus "Esimiesten puuttuessa viestit pääkäyttäjien sijasta organisaation yhteyssähköpostiin" aktiiviseksi, jolla pääkäyttäjän sijasta viestit lähetetään asetettuun yhteyssähköpostiin.


Ilmoitusten estäminen pääkäyttäjältä

Pääkäyttäjältä voidaan estää myös sähköposti-ilmoitusten vastaanottaminen kokonaan. Tämä voidaan tehdä Käyttäjät-välilehden alalehdellä Työntekijät.

Ensin valitaan yläreunan työntekijävalinnoilla haluttu pääkäyttäjän oikeudet omaava työntekijä. Tämän jälkeen voidaan Käyttöliittymäasetukset-osiossa valita Muita asetuksia -kohdan asetuksista "Ei sähköposti-ilmoituksia" aktiiviseksi.