Joko automatisoit työajanseurantasi?
Toteaisitko, että sähköinen laskutus on helppoa?