3. Tietojenkäsittely- ja rekisteriseloste sekä rekisteröinti-ilmoitus

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti Rekisterinpitäjä laatii Henkilörekisteristä Tietosuoja- ja Rekisteriselosteen, joka on saatavilla esimerkiksi Rekisterinpitäjän toimipaikassa tai Rekisterinpitäjän internet-sivulla. Tietosuojaseloste on Rekisteriseloste laajennettuna siten, että samalla informoidaan Rekisteröidyn oikeuksista. Rekisteröinti-ilmoitus tarkoittaa sitä, että tämä tietojenkäsittely- ja rekisteriseloste annetaan rekisterissä olevalle henkilölle itselleen tiedoksi esimerkiksi työhakemuksen lähettämisen yhteydessä.

3.1. Rekisterinpitäjä

Henkilöstöliiga Oy 1640994-3
Puutarhakatu 19 20100 TURKU jäljempänä "Rekisterinpitäjä"

3.2. Yhteyshenkilö

Matti Mastokangas matti.mastokangas@henkilostoliiga.fi p. 0207 129 601

3.3. Rekisterin nimi

Henkilöstöhallintorekisteri

3.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilöstöliiga Oy pitää henkilötietojasi erityisen tärkeänä asiana. Henkilötietojasi tallennetaan ja käytetään tietosuojalain, erityisesti Suomen henkilötietolain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (the European General Data Protection Regulation), mukaisesti.
Rekisterinpitäjä käyttää Verkkopalvelua soveltuvin osin henkilöstön rekrytoimiseen, työajanseurantaan, työvuorosuunnitteluun, palkanmaksuun ym. työnantajavelvoitteiden täyttämiseen sekä tehtyjen töiden hinnoitteluun ja laskuttamiseen omilta asiakkailtaan, raportointiin, analysointiin ja hallinnointiin.

3.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröitymällä Työnhaku-portaaliimme, ilmoitat kiinnostuksesi Henkilöstöliiga Oy:n paikkaa kohtaan. Työnhakuvaiheessa tietojasi käytetään vain hakemusten käsittelyyn. Rekisteröitymällä hyväksyt, että Henkilöstöliiga Oy voi tallentaa ja käsitellä henkilötietojasi työnhakuprosessin aikana.
Ylipäänsä Rekisteröitäviä tietoja ovat mm. asiakas, yritysasiakas, toimittaja, viranomainen, yhteys- ja laskutusosoitetiedot, asiakasnumerot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, työntekijöiden henkilötiedot ja muut työnantajavelvoitteiden täyttämiseen tarvittavat tiedot viranomaisten edellyttämällä tarkkuudella mukaanlukien erityiset henkilötietoryhmät kuten henkilötunnus sekä arkaluonteiset tiedot kuten terveys- ja ammattiliittotiedot. Näiden lisäksi vapaaehtoisia tietoja kuten lähiomaisen yhteystiedot ja esimerkiksi koulutustiedot sekä aikaisempi työkokemus työhakemuksen tiedoissa.
IT hallintatietoja kuten tekniset tunnukset, käyttäjänimet, sijaintitiedot, yhteystiedot, myös järjestelmän ja sovellusten lokeissa, sähköpostin ja viestinnän palveluista liittyvät tekniset tapahtumat tiedot ja ym. metatiedot. Turvallisuus-, loki-, valvonta- ja häiriötiedot.
Henkilötietosi säilytetään lähtökohtaisesti 180 päivän ajan. Jos profiilia ei ole päivitetty sinä aikana (tai jollei profiilin säilyttämiseksi ei ole esimerkiksi työsuhteen syntymisen johdosta seuraavaa määräystä, joka edellyttäisi erityistä säilytysaikaa), poistamme henkilötietosi tietosuojalain mukaisesti.

3.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja Rekisteröidään manuaalisesti ensisijaisesti Rekisterinpitäjän (tai tältä toimeksiannon saanut) toimesta. Toissijaisesti Henkilötietoja voidaan Rekisteröidä manuaalisesti jonkin tietosyöttölomakkeen (esimerkiksi työhakemuslomake, tilauslomake, yhteydenottolomake, jne.) kautta Rekisteröidyn (tai tämän edustajan) toimesta. Manuaalisen rekisteröinnin lisäksi Rekisterinpitäjä (tai tältä toimeksiannon saanut) voi Rekisteröidä tietoja myös koneellisesti esimerkiksi aineistosiirron yhteydessä.

3.7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoihisi on pääsy vain valtuutetuilla henkilökunnan jäsenillä, jotka on velvoitettu käsittelemään tietojasi luottamuksellisesti. Henkilötietojasi käsitellään aina luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi.
Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

- Työntekijät
- Asiakkaat
- Pankit
- Vakuutusyhtiöt
- Viranomaiset
- Ammattiliitot
- Työterveyshuolto
- Koulutuslaitokset

3.8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Verkkopalvelu tarjotaan varmennetuista EU:n / ETA:n alueelle sijoitetuista palvelintiloista.

3.9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilöstöliiga Oy käyttää teknisiä ja organisatorisia turvallisuustoimenpiteitä suojellakseen henkilötietojasi manipulaatiolta, häviämiseltä, tuhoutumiselta ja luvattomalta pääsyltä niihin.

3.10. Tarkastusoikeus

Voit katsella ja päivittää henkilötietojasi milloin vain Työnhaku-portaalissa. Huomioi, että olet vastuussa tietojesi ajantasaisuudesta.

3.11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä luonnollisella henkilöllä on pääsy päästä häntä itseään koskeviin henkilö­tietoihin käyttöliittymän kautta oman käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tarvittaessa hän voi olla yhteydessä Rekisterinpitäjän Rekisteriselosteessa mainittuun Yhteyshenkilöön.
Sinulla on oikeus peruuttaa lupa henkilötietojesi keräämiseen ja käyttöön milloin vain. Jos haluat peruuttaa luvan, lähetä viesti sähköpostiin hallinto@henkilostoliiga.fi tai kirje postilla osoitteeseen Henkilöstöliiga Oy, Multavierunkatu 4, 20100 Turku. Lisäksi sinulla on mahdollisuus poistaa hakemuksesi rekrytointiohjelmastamme milloin vain.

3.12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä luonnollisella henkilöllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää siirtää toimittamansa henkilötiedot toiseen järjestelmään olemalla yhteydessä Rekisterinpitäjän Rekisteriselosteessa mainittuun Yhteyshenkilöön.